Zakelijke bloggers worstelen vaak met het vinden van de juiste zakelijke blogstrategie. Gezien het belang ervan is dat ook niet zo gek. Bloggen kost tijd en moeite en dat is niet vol te houden zonder positieve resultaten. In het verleden heb ik in mijn blogs dan ook de nodige aandacht besteed aan het ontwerpen van de juiste blogstrategie:

Aan deze informatie wil ik graag een praktisch voorbeeld toevoegen. Tijdens een discussie met één van de deelnemers van ons klantwervingscollectief over de opzet van een effectieve blogstrategie, kwam ook haar website in beeld. Met name de sectie met "veelgestelde vragen". Daar bleek de sleutel te liggen voor een interessante aanpak.
 
zakelijke blogstrategie

Veelgestelde vragen als uitgangspunt voor een effectieve zakelijke blogstrategie

De sectie "veelgestelde vragen" op websites is de plek waar de ondernemer probeert te anticiperen op vragen van (potentiële) klanten over zijn/haar producten of diensten. Gaandeweg wordt daar de kennis en inzichten, ontstaan door jarenlange interactie met klanten, aan toegevoegd. De sectie weerspiegelt daarmee op een gedetailleerde manier de kijk die de klant heeft op datgene dat wordt aangeboden op de website. Bovendien laat het zien op welke wijze het aangebodene bijdraagt aan de problemen en uitdagingen die spelen bij de klant.

Dat betekent dat je daar de antwoorden vindt op belangrijke vragen als "Wat is mijn waardepropositie?", "Wie is mijn doelgroep?" en "Welke boodschap(pen) wil ik overbrengen en hoe verpak ik die?". Zonder die antwoorden is het heel lastig om een effectieve blogstrategie te ontwerpen en uit te voeren.

Online marketing draait vooral om het makkelijk gevonden worden op het internet. Dat betekent dat de titels van de blogs afgestemd moeten zijn op het zoekgedrag van je doelgroep. De sectie "veelgestelde vragen" helpt je daarmee enorm.

Hoe verwerk je de veelgestelde vragen in de blogs?

De kunst van het kiezen van de juiste blogtitel zit'm in het zo scherp mogelijk anticiperen op de zoekopdrachten van je doelgroep. Werd vroeger een zoekopdracht meestal gedaan door het ingeven van een enkel zoekwoord, nu weet men dat je het beste complete vragen kunt intoetsen als zoekopdracht. Zoekmachines geven zoekresultaten die zo dicht mogelijk liggen bij de letterlijke zoekopdracht of bij de intenties ervan.

Probeer dus zo dicht mogelijk bij de tekst van de "veelgestelde vragen" te blijven. Daar zijn klanten naar op zoek. Ook in de kopjes (paragrafen) van de blogs kunnen de veelgestelde vragen verwerkt worden, voor zover dat natuurlijk past bij de logische opbouw van het blog.

Koppelen van de blogs aan de "veelgestelde vragen"

De blogs die gebaseerd zijn op de "veelgestelde vragen", bieden de mogelijkheid om veel dieper in te gaan op de vragen. Te uitgebreide antwoorden in de sectie "veelgestelde vragen" is niet altijd even praktisch en komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Natuurlijk kunnen in deze sectie wel verwijzingen worden opgenomen naar de relevante blogs. Deze interne links verbeteren bovendien de logische structuur van de website. Dat is iets dat, niet alleen de websitebezoekers erg fijn vinden, maar ook de zoekmachines!

Zoekmachines kijken niet alleen of het zoekwoordenspel goed gespeeld wordt en of er regelmatig unieke content aan de website wordt toegevoegd. Ook de logische opbouw van de website is van hen van groot belang voor het makkelijk indexeren en het koppelen van zoekopdrachten aan zoekresultaten. Het positief oordeel van de zoekmachines resulteert in meer pagina's die hoog scoren in die zoekmachines en dat leidt weer tot meer websitebezoekers.

Wat doe ik als ik geen sectie met "veelgestelde vragen" heb?

Het simpelste antwoord is: maak dan zo'n sectie. Het werk dat je daarvoor moet doen, is niet te vermijden indien je een effectieve zakelijke blogstrategie wilt opzetten. Bovendien is het verkrijgen van kennis en inzicht in hetgeen dat speelt bij je klanten bijzonder waardevol.

Idealiter ontstaat er een zeer vruchtbare wisselwerking tussen de "veelgestelde vragen" en de blogs. Beiden inspireren tot steeds diepere inzichten en betere interactie met de klanten. Dat kan leiden tot meer tevreden klanten en/of noodzakelijke aanpassingen van de waardepropositie. Een win winsituatie.