Van de bloggers, die bij ons platform zijn aangesloten, hoor ik vaak dat zij het even niet meer weten. De inspiratie lijkt opgedroogd en zij hebben grote moeite met het vinden van nieuwe blogideeën. Als je dan wat doorvraagt over hun manier van werken, dan valt vooral op dat hun bloggen meer steunt op spontane ingevingen en niet zozeer op een planmatige aanpak.

Daarmee wil ik natuurlijk niet suggereren dat er geen ruimte is voor spontaniteit. Een goede planmatige aanpak laat alle ruimte voor spontaniteit en creativiteit. Geen strak harnas, maar een flexibel raamwerk dat structuur geeft aan je blogactiviteiten.

Bij elk plan staat je doelgroep centraal. Wat houdt hen bezig, voor welke uitdagingen staan zijn, welke problemen vinden zij op hun pad? Hoe kun jij bijdragen om hun leven makkelijker te maken? Kortom, wat is jouw toegevoegde waarde?
 

Inventarisatie van de pijnpunten van je doelgroep

Inzicht in de pijnpunten van jouw doelgroep is essentieel voor het opstellen van een effectieve blogstrategie. Je kunt ervan uitgaan dat deze pijnpunten je doelgroep flink bezighouden en dat men openstaat voor suggesties. Hoe beter jouw blogs inspelen op die pijnpunten, des te waardevoller zijn zij voor jouw doelgroep.

Vanuit jouw praktijkervaring heb je natuurlijk al een behoorlijk inzicht in die pijnpunten. Daarnaast kun je dat inzicht aanscherpen door je klanten gericht vragen te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête. Je zult waarschijnlijk toch nog verbaasd zijn over de veelheid van antwoorden. Zeker ondernemers hebben geen gebrek aan pijnpunten. Niet voor niets hebben zich bij ons platform zoveel verschillende specialisten op allerlei vakgebieden aangesloten.

Ben je bijvoorbeeld een HR specialist dan zal dit lijstje van problemen je wel bekend voorkomen:

 • Adequaat leidinggeven
 • Noodzaak van bij- en omscholing
 • Conflicten op het werk
 • Pesten op het werk
 • Intimidatie en agressie op de werkvloer
 • Confrontatie mijdend gedrag
 • Elkaar niet aanspreken
 • Moeite met slechtnieuwsgesprek voeren
 • Motivatiegebrek
 • Hoog ziekteverzuim
 • Falend re-integratiebeleid
 • Krappe arbeidsmarkt
 • Ontslagperikelen
 • ...............

Zo zijn er natuurlijk voor elk vakgebied uitgebreide lijsten met pijnpunten samen te stellen.

De kenmerken van een typische klant kun je als volgt overzichtelijk vastleggen:
 

 
Gaandeweg kun je daar informatie aan toevoegen. Door nieuwe ervaringen met klanten, interactie op de social media (bijvoorbeeld in LinkedIn- en Facebook groepen), vakliteratuur en tijdens conferenties neemt je kennis van je klant's pijnpunten steeds verder toe.

Vertaal de pijnpunten naar onderwerpen voor je blogs

Nu je een zo groot mogelijke lijst met pijnpunten hebt samengesteld, is het tijd om te kijken hoe je die pijnpunten kunt gebruiken voor je blogstrategie. Ben je in staat om met je blogs de pijnpunten te verzachten of geheel weg te nemen, fouten te voorkomen en positieve veranderingen te bewerkstelligen, dan lever je echt iets van waarde. Dat levert waardering op van je lezers en dat leidt tot interactie en conversie.

Zo zie je dat de lijst van pijnpunten zich weer vertaalt in een lijst met oplossingen. Bovendien kan elke oplossing weer bestaan uit een aantal stappen. Zo ontvouwt de content van je blogs zich als het ware vanzelf. Aan jou om te beslissen hoe je deze content inpast in een zinvolle blogstrategie. Daarbij kijk je ook hoe je oplossingen kunt koppelen aan relevante zoekwoorden. Een goede zoekwoordenstrategie zorgt voor grotere online vindbaarheid. Zo kun je bijvoorbeeld beslissen dat sommige oplossingen/zoekwoorden zich het beste lenen voor blogs van 400-600 woorden, en andere oplossingen/zoekwoorden wel een groot blog van 2000-3000 woorden verdienen.

De keuze voor korte of lange blogs kun je af laten hangen van het belang van de in de titels gebruikte zoekwoorden. Zijn er maandelijks veel zoekopdrachten voor een bepaald zoekwoord, dan kun je proberen daar hoog voor te scoren door er een lang blog aan te koppelen.

Vaststaat dat je met dit soort vrijblijvende behulpzaamheid enorm veel goodwill creëert en dat betaalt zich vroeg of laat altijd uit.
 
pijnpunten van je doelgroep

Een voorbeeld uit eigen keuken

Wij richten ons met ons klantwervingscollectief Multiraedt op zakelijke dienstverleners, die content marketing willen gebruiken om hun klanten te bereiken. Hun pijnpunten in dit verband zijn onder meer:

 • er is behoefte aan nieuwe klanten op korte termijn
 • niet zozeer een urgente behoefte aan nieuwe klanten, maar zij zijn wel bezorgd om hun continuïteit op lange termijn
 • keuzes maken bij de promotie van de verschillende onderdelen van hun dienstenpakket
 • een effectieve marketingstrategie ontwikkelen valt buiten hun expertise
 • bloggen is een vak apart en men wil graag de fijne kneepjes van het bloggen leren
 • er is al een content marketingstrategie geïmplementeerd, maar er is onvoldoende bereik
 • de implementatie van de blogstrategie stagneert door gebrek aan tijd
 • de gewenste frequentie loopt stuk door gebrek aan blogideeën

Tot nu toe hebben wij meer dan 60 blogs gewijd aan al dit soort pijnpunten. Daarmee proberen wij onze lezers altijd genoeg informatie te geven om zelf de pijnpunten weg te nemen. Dat is ons uitgangspunt, maar wel met een "knipoog" naar onze oplossingen. Zouden onze blogs geen toegevoegde waarde hebben, waarom zou men ze dan lezen? Wees niet terughoudend met het delen van kennis. Leer die "aap" klimmen, maar zorg dat hij weet waar hij moet zijn als hij het klimmen zat is of uitglijdt.

Kijk ook naar de aanpak van je concurrenten

Een goed doordacht plan van aanpak afgestemd op de pijnpunten van je doelgroep, zorgt ervoor dat je blogs aansluiten op hun zoekgedrag. Omstandigheden zijn echter niet statisch en onderhevig aan allerlei invloeden. Dat zorgt voor veranderingen in behoeften en gedrag. Het is dus zaak goed de vinger aan de pols te houden.

Die vinger kun je ook aan de polsen van je concurrenten houden. Wat hebben zij te vertellen aan de gemeenschappelijke doelgroep? Hoe pakken zij de pijnpunten aan? Met wat voor soort oplossingen benaderen zij de klanten?

Er zijn tools die dat onderzoek vergemakkelijken zoals Ubersuggest, Ahrefs en Moz Link Explorer. Je stopt hun website links in deze tools om hun best werkende blogs te vinden die betrekking hebben op de door jou gevonden pijnpunten. Je kunt zoekwoorden natuurlijk ook gewoon in Google stoppen om hun blogs te vinden. Je zult daarbij trouwens merken, dat er vanzelf nog veel meer ideeën uit dit soort onderzoek naar voren komen. Google geeft ook synoniemen aan en combinaties van zoekwoorden waaraan je nog niet gedacht hebt.

Kijkend naar het aantal maandelijkse zoekresultaten per zoekwoord, wordt het je duidelijk of bepaalde zoekwoorden het maken van content eromheen rechtvaardigen.

Mindmappen geeft structuur aan je blogstrategie en bloginspanningen

Het aantal pijnpunten, bijbehorende oplossingen en zoekwoorden, kan aardig oplopen. Om het voor jezelf en voor je lezers overzichtelijk te houden, is het maken van een mindmap sterk aan te raden.

Niet alleen "the big picture" breng je zo in kaart, maar je kunt een mindmap natuurlijk ook gebruiken op blogniveau. Je kunt zo structuur aan te brengen in je verhaal, door de bespreekpunten in een logische volgorde te zetten. Een goede samenhang maakt je verhaal beter begrijpbaar en makkelijker leesbaar.

Zo'n mindmap van je te schrijven blog stelt je in staat om er een kritische blik op te werpen. Daarbij kun je jezelf vragen stellen als:

 • Hoe waardevol is mijn blog voor mijn lezers?
 • Hebben mijn lezers daadwerkelijk baat bij mijn blog?
 • Levert mijn blog niet meer vragen dan antwoorden op?
 • Is de onderbouwing van het blog voldoende en overtuigend?
 • Hoe zit het met de overzichtelijkheid en dus leesbaarheid van mijn blog?

Tenslotte

Het gebruiken van de pijnpunten van je doelgroep als leidraad voor het ontwikkelen van een adequate blogstrategie is ijzersterk. Het geeft de grootste kan ons op respons van je lezers, omdat je je richt op zaken waar zij echt belangstelling voor hebben. Zakelijk succesvol bloggen hangt van veel zaken af, maar zonder goede ondergrond is de kans op succes een stuk kleiner. Met waardevolle content bouw je een duurzame band met je publiek op.

Je kunt nu aan de slag met een flinke lijst van blogtitels, die je kunt inplannen op je blogkalender. Gaandeweg zul je zien welke onderwerpen het beste aanslaan bij je doelgroep en hoe je daar verder op kunt inspelen. Zorg ervoor dat je de blogs ook op een natuurlijke manier onderling met elkaar verbindt. Daarmee bewijs je niet alleen je lezers een dienst, maar het geeft ook de zoekmachines meer houvast. Zij gaan je daardoor beschouwen als een kenniscluster op een bepaald gebied en dat komt je zoekresultaten zeer ten goede.

 
Voor hulp bij schrijversblok zie ook: