Een scale-up wordt door de OESO gedefinieerd als een bedrijf met een gemiddeld jaarlijks rendement van ten minste 20% in de afgelopen 3 jaar met ten minste 10 werknemers aan het begin van de periode.

Scale-ups zijn nodig om ons land ook in de toekomst concurrerend te houden.

Er wordt veel te weinig geïnvesteerd in Nederlandse scaleups en dat betekent gemiste kansen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat Nederland daarmee flink achter loopt op de landen om ons heen. Dat schaadt de toekomstige economie.

Het startup-ecosysteem daarentegen is de laatste jaren stevig gegroeid. Dat komt door een mix van incubators, accelerators en subsidies. De meeste investeringen gaan naar bedrijven die nog maar net zijn begonnen, early stage-startups, en nog amper aan opschaling toe zijn. Het betreft hier investeringen die uiteenlopen van enkele tonnen tot een paar miljoen. Start-ups trekken zo ongeveer 80% van het durfkapitaal in Nederland naar zich toe.

Wel is het zo, dat de trend in Europa stapje voor stapje meer in de richting van scale-ups gaat. Het aantal investeringen in scale-ups stijgt, terwijl het aantal transacties in startups daalt. Deels is dat te verklaren door de rol die crowdfunding speelt bij scale-ups.
 
scale-ups

De rol van crowdfunding bij scale-ups

Het is bekend dat in Nederland vooral crowdfunding in de vorm van leningen ("crowdlending") erg populair is. Een groot deel van het spaargeld is op zoek naar veilig rendement, nu de rente onder nul bevroren lijkt. Crowdlending biedt beleggers een zeer gevarieerd assortiment van leningen, dat hen in staat stelt een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen. De leningen zijn goed afgedekt tegen risico's, je kunt je beleggingen goed spreiden en je ontvangt een netto rendement van 0ngeveer 4,5%.

Ons crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl brengt deze vraag en aanbod op de kapitaalmarkt bij elkaar en treedt daarbij op als bemiddelaar en begeleider. Belangrijke taken als de screening van het managementteam en het zakenplan worden efficiënt uitgevoerd. Ook wordt een inschatting gemaakt van de risico's en dekkingsmogelijkheden. Zo komt in onderling overleg de meest geschikte financieringsvorm tot stand, inclusief looptijd en rentepercentage.

Dit beproefde systeem heeft gezorgd voor een sterk groeiende invloed van zakelijke crowdfunding op de lokale kapitaalmarkt. De praktijk wijst uit dat steeds meer scale-ups van deze alternatieve financieringsvorm gebruik maken.

De rol van crowdfunding zou nog veel groter kunnen worden, indien ook de aandelenvariant van zakelijke crowdfunding aantrekkelijker zou worden gemaakt. Hiermee doelen wij op crowdfunding die plaatsvindt door deel te nemen in het aandelenkapitaal van de scale-up.

Hoe kan crowdfunding door participatie in het aandelenkapitaal nog aantrekkelijker worden gemaakt?

Dat kan onder meer door fiscale stimulering door de overheid en adoptie van nieuwe financiële instrumenten:

  • Fiscale stimulering door belastingaftrek op aanschaf van aandelen in een scale-up:

    In België is in 2019 een fiscale maatregel ingevoerd, die particulieren een belastingvermindering van 25% in de inkomstenbelasting geeft op de verwerving nieuwe aandelen van een groeibedrijf. Die verwerving kan rechtstreeks of via een crowdfundingplatform plaatsvinden. Voorwaarden zijn dat die vennootschap minstens 4 en maximum 10 jaar oud is, met minstens 10 fulltime werknemers en die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minimum 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet. De vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal € 1 miljoen ophalen.

    Inmiddels is gebleken dat deze regeling van onze buren een flink zetje in de rug betekent voor Belgische beleggers. Dat zal voor Nederlandse beleggers vast niet anders zijn. De risicokloof die nu nog bestaat tussen crowdlending en aandelen crowdfunding wordt er door kleiner. Nu is het woord aan de politiek!

  • Nieuwe financiële instrumenten als "tokenisering" van aandelen

    Een bedrijf dat een project wil financieren, kan security-tokens uitgeven. Dat zijn verhandelbare rechten (effecten), die een financiële waarde vertegenwoordigen, te vergelijken met aandelen en obligaties. Deze effecten (waardepapieren) worden "getokeniseerd" (cryptografisch gedigitaliseerd) en op de blockchain (gedecentraliseerde database) vastgelegd. Deze tokens zijn verhandelbaar op beurzen als NPEX en onderhevig aan normale marktwerking. Die verhandelbaarheid betekent dat beleggers tussentijds makkelijk hun aandelenpakket kunnen uitbreiden of inkrimpen net als bij de traditionele beurshandel. Die flexibiliteit heeft een waarde verhogend effect.

Ook zonder fiscale stimulering en tokenisering groeit zakelijke crowdfunding enorm hard. Gemiddeld met zo'n 30% per jaar. Maar het kan altijd nog harder. Het belang van scale-ups is namelijk groot voor de ontwikkeling van onze (lokale) economie en werkgelegenheid. Een prima rechtvaardiging om crowdfunding beleggers nog enthousiaster te maken voor maatschappelijk verantwoord investeren.