Crowdfunding wordt steeds populairder. Het bewijs is de zeer forse jaarlijkse groei van het door crowdfunding opgehaalde geld. Die populariteit is vooral toe te schrijven aan de twee belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding:

  1. Het vergroot de financieringsmogelijkheden van bedrijven en projectontwikkelaars enorm. In het verlengde daarvan stimuleert het de economie.
  2. Het stelt beleggers in staat om een goed renderende en gespreide beleggingsportefeuille op te bouwen. Een uitstekend alternatief voor beleggen in aandelen en/of obligaties.

Er zou aan crowdfunding nog een belangrijk voordeel kunnen worden toegevoegd: verhandelbaarheid. Die kan namelijk sterk verbeterd worden door "tokenisering" van crowdfunding beleggingen.

Tokenisering

Het belang van verhandelbaarheid van beleggingsproducten

Op de beurs zijn onder meer aandelen van naamloze vennootschappen, staats- en bedrijfsobligaties en converteerbare obligaties vrij verhandelbaar. Om die vrije verhandelbaarheid te verkrijgen moet wel aan allerlei strikte voorwaarden zijn voldaan. Dat proces is ingewikkeld en kostbaar. Toch ondergaan bedrijven dat proces omdat de daarop volgende verhandelbaarheid hen een veel betere toegang tot de kapitaalmarkt verleent.

Dit voorrecht is praktisch gezien alleen weggelegd voor de grote bedrijven. Kleine (besloten) vennootschappen hebben, gezien de initiële en doorlopende hoge kosten, deze optie niet. Zij zijn grotendeels aangewezen op de uitgifte en/of verkoop van hun aandelen in hun besloten vennootschappen, het aangaan van persoonlijke samenwerkingsverbanden (VOF's en maatschappen) en het afsluiten van onderhandse leningen. Overdracht van deze waardepapieren is omslachtig: aandelen elke keer via notariële akte en schulden middels cessie.

Tokenisering van crowdfunding beleggingenBeperkte verhandelbaarheid is een complicerende factor in het besluitvormingsproces van de belegger. De tijdsfactor speelt nu een grotere rol. Je weet dat je je vastlegt voor een bepaalde periode (leningen) of zelfs voor een onbepaalde periode (aandelen). Zou een eenvoudige mogelijkheid bestaan om je tussentijds te kunnen ontdoen van de belegging (of juist bijkopen), dan zouden ongetwijfeld nog meer mensen en bedrijven gebruik maken van de crowdfunding beleggingen.

Grotere verhandelbaarheid betekent voor de ondernemer dus betere toegang tot de kapitaalmarkt en uiteindelijk snellere groei.

Tokenisering van crowdfunding beleggingen vergroot hun verhandelbaarheid

Een bedrijf dat een project wil financieren, kan security-tokens uitgeven. Dat zijn verhandelbare rechten (effecten), die een financiële waarde vertegenwoordigen, te vergelijken met aandelen en obligaties. Deze effecten (waardepapieren) worden "getokeniseerd" (gedigitaliseerd mbv cryptografie ) en op de blockchain (gedecentraliseerde database) vastgelegd. Deze tokens zijn verhandelbaar op beurzen als NPEX en onderhevig aan normale marktwerking.

Dit security token vertegenwoordigt de waarde van een deel van een investeringsobject. Je knipt dus het eigendomsrecht van bijvoorbeeld een appartement, een lening of winstaandeel van een bedrijf in stukjes. Achteraf kan dat eigendomsrecht niet meer worden gewijzigd. Via de token ben en blijf je deeleigenaar van het investeringsobject. (In Nederland bestaat een simpele juridische constructie om tokens te creëren)

De waarde van de token beweegt mee met de waarde van het onderliggende investeringsobject. Ook kan door latere verhandeling op de beurs die waarde, net als bij aandelen en obligaties, variëren door economische factoren en sentiment.

Crowdfunding platforms kunnen het tokeniseren opnemen in hun dienstenpakket. De tokens en transacties kunnen zij vervolgens veilig en efficiënt opslaan op de blockchain.
 
security token

Tokenisering van crowdfunding beleggingen komt langzaam van de grond

Vooral het tokeniseren van vastgoedbeleggingen wordt gezien als één van de meest veelbelovende toepassingen van blockchain technologie. Dat heeft onder meer te maken met de enorme omvang van van de wereldwijde vastgoedmarkt (> € 200 biljoen). Het beter toegankelijk maken van deze markt zal ook de kleinere beleggers in staat stellen te profiteren van deze soliede en goed renderende beleggingscategorie. Bovendien faciliteert het hiermee de algehele groei van deze markt.

Britse accounting groep Moore Global schat dat de waarde van getokeniseerd vastgoed in 2026 > €1.3 biljoen zal bedragen. Naarmate de omvang van deze markt groeit zal ook de liquiditeit van de markt toenemen, waardoor ook weer steeds meer institutionele beleggers zullen instappen. Een zichzelf versterkend effect.

De ervaringen die nu met tokenisering worden opgedaan zijn veelbelovend. De makkelijke en goedkope verhandelbaarheid van deze opgesplitste beleggingsobjecten spreekt steeds meer mensen aan. Grenzen vallen weg en voorheen ontoegankelijke investeringen komen beschikbaar.

Sommige spelers zijn: tZero, DigiShares, Crowdcube, Bull Blockchain Law, Smartland, Lead Real Estate, Aqarchain.io, Roofstock, ADDX, Tokai Tokyo, LABS Group en Max Property Group.

Met de uitgifte van security tokens hebben zij als het ware een brug geslagen tussen concrete investeringsobjecten en de blockchainwereld. Er is een deel van de fysieke wereld gedigitaliseerd en vastgelegd in de blockchain. Vanwege de vele voordelen, wordt dit gezien als de investeringskeuze van de toekomst.

NB:Ons platform Geldvoorelkaar.nl onderzoekt met grote belangstelling de mogelijkheden van tokenisering, maar levert deze dienst voorlopig nog niet. Via onze nieuwspagina houden wij de markt op de hoogte.