Het zijn vooral MKB-bedrijven en kleine projectontwikkelaars die gebruik maken van crowdfunding. Gemiddeld halen zij € 250.000,- op per crowdfundingcampagne. Het totaalbedrag dat jaarlijks met crowdfunding wordt opgehaald, groeit enorm snel. In 2014 lag het bedrag nog op € 64 miljoen, in 2021 is dat gestegen tot € 730 miljoen.
 
kapitaalmarkt
 
Deze geweldige groei wordt van 2 kanten gevoed:

  1. Aan de ene kant zijn het de projectontwikkelaars en startende ondernemers die in toenemende mate de voordelen van crowdfunding ontdekken.
  2. En aan de andere kant zijn er de beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijk rendement en die dat steeds meer vinden in crowdfunding projecten.

Zakelijke crowdfunding wordt hierdoor een steeds grotere speler op de lokale kapitaalmarkt en speelt daarmee een zeer belangrijke rol in het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid.

Welke oorzaken zitten er achter de enorme groei van zakelijke crowdfunding?

Traditionele banken hebben hun commerciële aanpak al lang geleden aangepast. Lokale aanwezigheid door een netwerk van filialen heeft plaats gemaakt voor een gecentraliseerde online aanpak. Hierdoor zijn de directe kontakten tussen filiaalhouders en vertegenwoordigers van de lokale economie weggevallen. Zoek je financiering, dan ben je aangewezen op een sterk geobjectiveerde afhandeling van je aanvraag door het hoofdkantoor van een bank. Bankbeleid en strakke regulering maken echter kleinere kredieten voor de banken onrendabel. Hierdoor worden vele financieringsaanvragen afgewezen. Dat veroorzaakt een gat in de markt, dat in toenemende mate wordt opgevuld door crowdfunding.

Ondernemers vinden nu in de crowdfunding platforms een willig oor en een deskundige gesprekspartner. Slagvaardigheid en flexibiliteit zijn kenmerkend voor een professioneel crowdfunding platform. Vooral de snelheid waarmee een passende financiering kan worden geregeld is een verademing voor de ondernemer. Snel handelen is immers vaak vereist om te profiteren van commerciële mogelijkheden die zich voordoen. Kortlopende, langlopende, overbruggings- en gecombineerde financieringen zijn allemaal mogelijk.

Tenslotte zijn de crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl erin geslaagd om het vertrouwen te winnen van zowel de ondernemers als de crowd. Zij hebben een makkelijk toegankelijk platform gecreëerd, dat een ruime keuze biedt van vooraf gescreende projecten. Het hele proces is transparant en met waarborgen omringd. Zonder kopzorgen kan een goed uitgebalanceerde en gediversifieerde beleggingsportefeuille worden opgebouwd die uitstekende rendementen oplevert.

Wat brengt de toekomst? Zet deze groei zich voort?

Je zou crowdfunding kunnen bestempelen als de democratisering van het financieringsproces. Ondernemers en beleggers (de crowd) vinden elkaar makkelijk buiten de traditionele kanalen om. Crowdfunding platforms brengen vraag en aanbod tezamen en hebben een soepel lopend financierings- en beleggingsproces gefaciliteerd. Kleine beleggers kunnen nu ook participeren in grotere goed renderende projecten. Ondernemers vermijden het strakke keurslijf van de banken en worden slagvaardiger.

De bekendheid van crowdfunding onder de bevolking is nog relatief laag. Er is nog enorm veel ruimte voor verdere groei. Nieuwe Europese regelgeving maakt nu ook grensoverschrijdende crowdfunding mogelijk. Nu technologieën als blockchain tokenisering van beleggingen mogelijk maakt, zal het niet lang meer duren voordat platforms ook tokens gaan uitgeven voor betere verhandelbaarheid van de onderliggende waarden.

Crowdfunding past dus goed in het huidige tijdsbeeld van mondige mensen die zelf goed geïnformeerde beslissingen nemen, geholpen door slim uitgedachte online toepassingen.

Eigen ervaringen ondersteunen onze positieve toekomstvisie

De groei van ons eigen platform Geldvoorelkaar.nl ligt zelfs nog hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft niet alleen te maken met de voorsprong die wij als eerste platform hebben gecreëerd, maar dat hebben wij ook te danken aan samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Credion, franchiseorganisaties en institutionele beleggers.

Ook is het leuk om te zien dat beleggers zich aansluiten bij onze missie: ‘Een positieve en verantwoorde bijdrage leveren aan de financierbaarheid van MKB-Nederland’. Het gaat bij hen niet alleen maar om rendement. De beleggers blijken ook te kijken naar andere factoren. Hoe draagt het bedrijf bij aan de leefbaarheid van onze maatschappij in zijn geheel of in mijn buurt in het bijzonder? Helpt het bedrijf bij het creëren van werkgelegenheid? Bevordert het bedrijf een gezonde levensstijl? Werkt het bedrijf samen met andere bedrijven die ook verantwoord ondernemen?

Wij stellen investeerders in staat selectief te zijn en naar eigen inzicht maatschappelijk verantwoord te beleggen. Een formule met heel veel toekomst!