Omgaan met zwakke signalen

Om na te denken over de toekomst is het handig om vragen te reframen en vraagstukken vanuit nieuwe perspectieven worden bekeken. We richten ons op die zaken waar we al mee bezig zijn. De kunst is zwakke signalen die zich aan de randen van onze aandacht bevinden te zien en proberen te duiden. Belangrijk daarbij is om besluiten te vermijden die niet onomkeerbaar zijn of heel kostbaar om terug te draaien.

Belang van generaties

vergrijzingEen voorbeeld. Er wordt veel aandacht besteed aan de positie van millennials op de arbeidsmarkt en welke marketingmethoden het meest effectief zijn om ze te benaderen. Echter de snelst groeiende bevolkingsgroep zijn mensen boven de 60. In vergelijking met nu groeit hun aantal tot 2030 met 400 miljoen (voornamelijk in Europa, de Verenigde Staten en China). Veel marketingafdelingen worden bemenst door millennials die echter weinig oog hebben voor de mogelijkheden die de vergrijzing gaat bieden. Grappig is dat de eerste millennials rond 2040 met pensioen zullen gaan.

Bij de impact van nieuwe technologische toepassingen gaat het er minder om wat de technologie allemaal ‘kan’ maar is het veel belangrijker of het kan meebewegen met demografische en maatschappelijke trends. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruikersvriendelijkheid, inbedding in het dagelijks leven en veiligheid. Rond 2030 is de verwachting dat er meer dan 200 miljard apparaten met daaraan verbonden sensoren zullen zijn.

Hoe gaan we om met technologische ontwikkelingen?

Wat betekent dit nu voor duiden van mogelijke ontwikkelingen. Bij technologie gaat het niet zozeer om het reageren op de uitdaging die technologische ontwikkelingen met zich mee brengen, maar om het voorzien van technologische mogelijkheden.  Sinek: we denken niet in kwartalen, we denken in generaties. Het gaat erom vol te houden en te zorgen voor bronnen die bestendig zijn. Iedereen bevindt zich in een viertal domeinen:

  • Het vanzelfsprekendedomein zit vol ‘known knowns waar met een simpele routine, de ‘best practice, wordt omgegaan
  • Het gecompliceerdedomein heeft ‘’ known unknowns’: de wijze van omgaan wordt gekenmerkt door  onderzoek en een ‘good practice’.
  • Het complexedomein is gaat over ‘unknown unknowns’: de wijze van omgaan is  voorzichtig proberen en zo te komen tot een ‘emergent practice.
  • Het chaotischedomein is totaal onvoorspelbaar ( ook achteraf). Hier gaat het om de ‘unknowable unknowns’. De aanpak is gewoon maar wat gaan doen en kijken wat eruit komt: een steeds weer nieuwe handelswijze- ‘novel practice’.

Zien van patronen

Het lijkt of er minder lineaire ontwikkelingen zijn; het onverwachte gaat steeds meer een centrale plek krijgen. Door je perspectief vanuit de Big Picture in te vullen ben je beter in staat wetmatigheden te zien bij de impact van digitalisering. De consequenties van digitalisering zijn wereldwijd en gelden voor alle domeinen. Iedereen werkt dus in een omgeving waarin permanent veranderingen plaatsvinden. Houd daarbij rekening met de perspectieven van verschillende generaties.

Literatuur

Guillén, M.F. (2020). 2030. How today’s biggest trends will collide and reshape the future of everything. New York: St. Martin’s Press

Sinek, S. (2019). The infinite game. Londen: Penguin Business

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP