Vinden van talent

Hoe vind je eigenlijk talent? Wanneer is iemand talentvol? Of anders gezegd: waarom is de ene persoon succesvol, terwijl iemand anders niets van de grond weet te krijgen. In ieder geval belangrijk is om echt nieuwsgierig naar iemand te zijn en niet vanaf de start al invulling te geven aan de betrokken persoon. Het vinden van talent is meer een kunst dan een wetenschap. Die kunst heeft vooral te maken met openstaan voor verrassingen.

Wat is talentvol?

talentvolWaar voldoen talentvolle mensen aan?: ze zijn bezig zichzelf te verbeteren; ze hebben veel energie; ze zijn moeilijk snel te beoordelen; zoeken werk dat bij hen past; zijn niet gericht op bereiken van status, maar om het vinden van ideeën; vermijden een bureaucratische houding (verlies beperken en consensus bereiken): ze staan voor hun opvattingen; denken vanuit hun Big Picture.

Uitgaand dat je talentvol bent is een verstandige loopbaanstrategie om je talent te blijven ontwikkelen en te laten zien hoe je je talent gebuikt om concrete dingen te realiseren. Als je een (sollicitatie)gesprek voert gaat het niet alleen om de antwoorden die je geeft. De vraag is of je in staat bent op metaniveau naar het gesprek te kijken. Dit betekent dat je je de vraag stelt of je het wel eens bent met het frame en de daaraan gerelateerde veronderstellingen van de vragensteller. Een kwaliteit is om dat te benoemen.

Verbeter jezelf

Voor iemand die op zoek is naar hoogwaardig werk is het belangrijk aan te geven hoeveel je bezig bent met jezelf te verbeteren. De kunst is vaardigheden te benoemen die relevant voor alles zijn: kennis van digitale transformatie; wendbaarheid; kritisch denken; communicatieve vaardigheden. Besef dat het vaak ingewikkeld je zelf in relatie tot iemand anders te zien. Je denkt misschien dat al je positieve eigenschappen duidelijk naar voren komen; helaas blijkt dat voor de ander vaak niet zo inzichtelijk. Het gaat enerzijds om je presentatie, maar tevens om de kwaliteit van de antwoorden. Anders gezegd: een goed inhoudelijk verhaal helpt.

Belangrijk daarbij is je af te vragen voor wie je eigenlijk (oude) prestaties hebt verricht. Gaat het om je ouders, je vriendengroep, oud collega’s, je vroegere baas etc. de kunst is om niet in het verleden te blijven hangen maar voorbeelden te noemen vanuit het heden en de (mogelijke) toekomst. Een duidelijke uitleg over je ambitie geeft inzicht in je zelfkennis.

Inzet leervermogen

Naast het hebben van aangeboren talent zul je in je hele leven open moeten staan voor nieuwe dingen om dit talent te kunnen ontplooien. Pas zodra je goed in kaart hebt waar je wel en niet goed in bent kun je keuzes maken waar je meer tijd in wilt investeren en waar je op dat moment minder aandacht aan kunt besteden. Het leervermogen is de verbinding tussen gedrag en vaardigheden. Hier staan twee vragen centraal:

  • Welk doel wil ik bereiken? (gedrag)
  • Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? (vaardigheden)

 

Literatuur

Cowen, T. en D. Gross. (2022). Talent. How to identify energizer, creatives, and winners around the world. New York: St. Martin’s Press

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP