De overlevingskansen van een startende ondernemer worden weleens vergeleken met die van een gevechtsvliegtuigpiloot uit de eerste wereldoorlog.

Nederlanders starten beter
Op het oog lijkt het in Nederland in vergelijking met het buitenland nog al mee te vallen. Volgens het MKB staat 50% van de starters na 6 jaar nog overeind, waar in het buitenland 80% het bijltje er al bij heeft neergegooid.

Wellicht heeft het feit, dat hier 4 van de 5 starters ZZP'ers zijn, er iets mee te maken. Volgens een recent onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen is het kennis-en ervaringsniveau van de gemiddelde startende ZZP'er behoorlijk hoog en wordt er al beschikt over een redelijk netwerk.

Welk percentage men ook aanhoudt, de statistiek is sowieso niet erg bemoedigend voor degenen die het ondernemerschap overwegen. Dat moeten er toch velen zijn, gezien de circa 120.000 jaarlijkse starters die daadwerkelijk het ondernemerschap omarmen.

Wat drijft mensen tot het ondernemerschap?
Men zou zeggen dat bij zo'n toeloop de beweegredenen behoorlijk dwingend zouden moeten zijn. Een zeer breed onderzoek hiernaar komt echter met de volgende statistiek op de proppen:

  • 13% is niet gelukkig met de huidige baan
  • 34% wil gewoon meer geld verdienen
  • 38% verlangt naar meer vrijheid
  • 15% wil een hobby omzetten in werk

Afgezien van de mensen die hun hobby in betaald werk willen omzetten, zijn de beweegredenen van de overige 85% nogal banaal.
Dat is op zich geen hindernis voor het opzetten van een succesvolle onderneming, ware het niet dat bij ondernemerschap zonder passie dat beetje extra ontbreekt om tegenslag het hoofd te kunnen bieden.

Passie maakt het verschil
De gepassioneerde ondernemer is waarschijnlijk net iets meer gemotiveerd dat extra beetje huiswerk te doen en net iets langer door te gaan om problemen op te lossen. Het voorkomt halfslachtigheid.

Enthousiasme en plezier in het werk zijn aanstekelijk, waardoor oprechte passie zomaar kan overslaan op medewerkers en klanten.

Die passie moet er dus voor zorgen dat de ondernemer er 100% voor gaat. Ondernemen is nou eenmaal ontzettend veeleisend en vergt van de starter een doelmatige en vastberaden inzet.

Vraagtekens bij de adviezen van de Kamer van Koophandel
Men kan dan bijvoorbeeld ook vraagtekens zetten bij de aanmoediging van de Kamer van Koophandel in hun StartersMagazine om een baan te combineren met het ondernemerschap. Die combinatie verzwakt het zo nodige doorzettingsvermogen doordat makkelijk terugvallen kan worden op de veilige baan. Niets staalt de vastberadenheid zo als de wetenschap dat de bruggen verbrand zijn en er geen weg terug is.

Een zorgvuldig nalezen van dit StartersMagazine kan misschien een gedeeltelijke verklaring opleveren voor het feit dat zovele starters geen lang ondernemersleven beschoren is.

De Kamer van Koophandel is een uitstekende begeleider van de startende ondernemer waar het gaat om de formele kanten van het ondernemerschap. De hulp bij registratie van de handelsnaam, keuze van de rechtsvorm, het deponeren van de algemene voorwaarden, advies over vergunningen en verzekeringen ect., is goed geregeld.

Waar het gaat om de commerciƫle begeleiding komt de Kamer van Koophandel, wellicht begrijpelijk, wat minder sterk uit de verf.
Daar waar het echter hopeloos misgaat is bij de mentale voorbereiding van de starter. Als voorbeeld moge dienen het artikel in de rubriek Financiƫn, "Welk uurtarief kan ik vragen?"

De berekening op zichzelf, die voorgeschoteld wordt, is natuurlijk correct, maar de uitgangspunten geven blijk van een volledig gebrek aan inzicht in het ondernemerschap. Zo luidt het openingscitaat van het artikel als volgt:
"Schatrijk worden hoeft natuurlijk niet, maar hetzelfde verdienen als je in loondienst zou verdienen, dat is toch wel het minimale. Zeker als je verplichtingen hebt zoals een hypotheek of een gezin. De vraag is dus: wat moet je binnenhalen om het hoofd boven water te kunnen houden? Een rekenvoorbeeld."

Natuurlijk is in zijn algemeenheid de vraag die hier gesteld wordt legitiem, maar niet wanneer het gaat om een startende ondernemer.
Uiteraard gaat het bij ondernemen erom meer geld binnen te halen dan eruit gaat, maar te veronderstellen dat een startende ondernemer van meet af aan genoeg geld kan genereren om comfortabel van te leven kan bijzonder misleidend zijn.

Een starter kan zo makkelijk op het verkeerde been gezet worden. Een te hoog verwachtingspatroon dat botst met de harde werkelijkheid kan zo tot forse teleurstellingen leiden. Een vroegtijdig en onnodig afscheid van het ondernemerschap ligt dan voor de hand.

De KvK geeft geen realistische voorstelling van zaken
De lat wordt in dit artikel door de Kamer van Koophandel zelfs nog hoger gelegd door in hun rekenvoorbeeld pensioenkosten en een arbeidsongeschiktheidsverzekering op te nemen. Men realiseert zich kennelijk niet dat deze voorzieningen een luxe zijn, die de gemiddelde startende onderneming zich gewoonweg nog niet kan veroorloven.

Tenslotte geeft de Kamer van Koophandel, in haar ijver de starter bij te staan, nog een laatste stukje indirect advies, door in haar berekeningen van het uurtarief uit te gaan van een vijfdaagse werkweek en dertig vakantiedagen.

Beginnend ondernemerschap en een vijfdaagse werkweek zijn twee elkaar uitsluitende grootheden.

Het hele artikel ademt een werknemersmentaliteit waar een beginnende ondernemer zich verre van moet houden. Het is natuurlijk allemaal goedbedoeld, maar geschreven vanuit een comfortabele werknemersstoel.

Wat de nieuwe ondernemer nodig heeft, is een onverbloemd beeld van de uitdagingen waarmee hij geconfronteerd zal worden. Zonder een bepaalde mentale hardheid wordt men al snel overweldigd door de veeleisendheid van de werkzaamheden.

De suggestie die men wel hoort ( bv De Ned. StartersUnie ), dat de Kamer van Koophandel bewust de starters niet wil afschrikken vanwege het eventuele mislopen van de inschrijfgelden, lijkt onzinnig. De Kamer van Koophandel is natuurlijk gebaat bij een zo groot mogelijk aantal florerende ondernemers, die elk jaar trouw hun contributie betalen.

Wel zou de Kamer van Koophandel haar begeleiding van de startende ondernemer kunnen aanpassen conform de bovenstaande suggestie en wellicht wat enthousiaster gebruik maken van of doorverwijzen naar doorgewinterde experts zoals die van Multiraedt.

Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een zo groot mogelijk aantal productieve ondernemers en daar draagt een optimale begeleiding van de startende ondernemers ontzettend veel bij.

Multiraedt heeft voor de beginnende ondernemer al veel nuttige informatie en handige tips verzameld:
Opstarten van bedrijven
Algemene tippagina
Tips voor startende ondernemers deel I
Tips voor startende ondernemers deel II
Nuttige informatie voor startende ondernemers

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies