Nuttige informatie voor startende ondernemers

 
Er komt veel kijken bij het opstarten van je eigen bedrijf. Hieronder staan een aantal links die startende ondernemers kunnen helpen bij de vele uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

Bedrijfsnaam/Handelsnaam

Een onderneming dient een unieke naam te hebben in de branche en omgeving waar zij actief is. Relevante informatie is onder meer te vinden via de volgende links:

Subsidies voor startende ondernemers

Startende ondernemers kunnen een beroep op een aantal subsidies, waarvan er hier een aantal worden vermeld:

Freelancers en ZZP'ers

Zelfstandigen zonder personeel zijn een sterk groeiende beroepsgroep, waarvoor weer aparte regels verzonnen zijn. Volg de onderstaande links:

Aansprakelijkheid en ondernemen

Er bestaan vele soorten aansprakelijkheden, zoals productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid ect. Zie hierover wat meer door de volgende links te volgen:

Wetten en regelgeving

Ondernemers moeten hun weg zien te vinden door een woud van wetten en regels. Hieronder volgt een niet uitputtend overzicht ervan en een lijst van instanties die behulpzaam kunnen zijn :

Pensioen

Indien de ondernemer naast zijn AOW een aanvullend pensioen wil opbouwen kunnen de volgende informatieve links nuttig zijn:

Verzekeringen

Gezien de vele aansprakelijkheden en risico's is het verstandig bijzondere aandacht te schenken aan de juiste vrijwillige en verplichte verzekeringen. Hier is wat hulp:

Juridische geschillen

Elke ondernemer krijgt te maken met "misverstanden", onenigheid, geschillen ect. die niet altijd in goed onderling overleg opgelost kunnen worden. Zonder wat hulp komt men al gauw in een mijnenveld terecht en worden nodeloos teveel kosten gemaakt.

Faillissement

Nog een harde realiteit waar ondernemers vaak mee te maken krijgen: faillissementen. Hier zijn wat links:

Milieubeleid en ruimtelijke ordening

Als ondernemer kom je al gauw in aanraking met voorschriften inzake milieu en ruimtelijke ordening. Onderschatting van het belang daarvan kan de ondernemer duur te staan komen. Bekijk daarom de volgende links aandachtig:

Banken en starters

Banken hebben zo hun eigen manier om starters te helpen.Enige voorbeelden:

  • Knab Zakelijke Starterspakket voor voor ZZP-ers en ondernemer
  • Ondernemerspakket bij de RABOBANK
  • Starterspakket bij de ING Bank
  • Starterspakket bij de ABN/AMRO
  •  
    Categorie Organisatie Advies

    © Multiraedt 2018