Tips

Tips en advies als kosteloze ondersteuning

Op deze pagina treft u een aantal links aan die verwijzen naar tips over allerlei vraagstukken waar zowel de bestaande ondernemer als de net beginnende ondernemer vaak mee te maken heeft. Ook verenigingen, non-profit organisaties en overheidsinstellingen kunnen hun voordeel doen met deze tips. De tips zijn tot stand gekomen na talloze eerste gesprekken met klanten waarin veel wat u hier zult lezen aan bod is gekomen. Zoals u hieronder kunt zien, zijn wij een multidisciplinair adviesbureau en hebben wij praktisch elk vakgebied ervaren specialisten in huis.
 
categorien mr, marketing advies, organisatie advies, financieel advies en juridisch advies

Tips als voorloper voor diepgaander advies

Wij hopen met deze tips u al een eindje op weg te helpen maar staan uiteraard voor u klaar in geval meer diepgaand advies nodig mocht zijn. Wellicht ten overvloede willen wij u er nogmaals op wijzen, dat een intake gesprek kosteloos is. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u via onze contactpagina geheel vrijblijvend een afspraak met ons maken.

10080983_s

© Multiraedt 2024