Tips voor startende ondernemers Deel 1

Doordat wij enerzijds zelf ervaring hebben opgedaan als startende ondernemers en anderzijds vanuit onze adviespraktijk nauw betrokken zijn geweest bij vele beginnende ondernemers, hebben wij veel inzicht verworven in de specifieke opstartproblemen.

Dat de beginnende ondernemer te maken krijgt met vele obstakels en valkuilen moge duidelijk worden uit de lage slagingskans. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan de vele misvattingen die er omtrent het ondernemerschap bestaan en de verkeerde veronderstellingen van de starter.

Een aantal van daarvan zullen wij hier behandelen en hopelijk zal dat ertoe bijdragen dat de slagingskans van de nieuwe ondernemingen toeneemt.

Veel gehoorde misvattingen over het ondernemerschap

 • Met hard werk zijn de startende ondernemers van succes verzekerd

  Het is duidelijk dat het opstarten van een onderneming zeer veel werk met zich meebrengt. Maar hard werken alleen vormt geen garantie voor het welslagen van de onderneming. Zonder een solide zakenplan en en een zinnig product of dienst voor de klant is al het harde werken al gauw voor niets. Gebrek aan adequate planning is de grote nekkenbreker. Zie ook Tips voor ondernemingsplannen.

 • Een overtuigend product doet het werk

  Tenzij het product of dienst dat wordt aangeboden dermate uniek is dat elke concurrentie kansloos is, zal het succes van de onderneming volledig afhangen van zowel de verkoopcapaciteiten van de ondernemer als de de intrinsieke waarde van het aangebodene. De klant wil overtuigd worden en het product op zichzelf is daar meestal niet toe in staat.

 • Een overtuigend product trekt vanzelf willige investeerders aan

  Investeerders worden overspoeld door enthousiaste ondernemers met veelbelovende verhalen. Er bestaat echter enorme scepsis in geval van onbewezen proposities. Zie ook Tips voor kredietaanvragen.

 • Mijn persoonlijke inzet is voldoende

  De notie dat een charismatische alleskunner voldoende is om het succes van de onderneming te garanderen is slechts één van de vele misvattingen die er bestaan omtrent het ondernemerschap. Een goede ondernemer is een teamspeler die zijn teamgenotes weet te inspireren door het voorbeeld dat hij geeft. Indien talent en creativiteit op die manier gebruikt wordt, maakt dat indruk op niet alleen de mensen die bij de onderneming betrokken zijn, maar ook op de klanten.

 • De overheid is je vriend

  De papieren rompslomp die samenhangt met de regelgeving van de overheid is voor menig startende ondernemer een bijna onoverkomelijk obstakel. Het weerhoudt de ondernemer in veel gevallen ervan zijn volledige aandacht en energie te wijden aan het opbouwen van zijn onderneming, in een fase waarin de kwetsbaarheid het groots is. Het verdient dan ook sterke aanbeveling hiervoor een adviseur in te huren, zodat men zich volledig op de opbouw van de onderneming kan richten.

 • De overheid is je vijand

  Ook die opvatting gaat mank. De overheid vertegenwoordigt direct of indirect meer dan 50% van de economie. Zij heeft dus veel werk te vergeven en is een grote en betrouwbare afnemer. Bovendien staat de overheid welwillend tegenover starters en zijn vele subsidies beschikbaar. Het kan zeker geen kwaad de overheid in zijn vele gedaantes tot je netwerk toe te laten.

 • Zakendoen is alleen de moeite waard als dat tot de volgende Philips leidt

  Het is belangrijk dat de startende ondernemers in al zijn enthousiasme met beide benen op de grond blijft staan. Hij moet zich realiseren dat een succesvolle onderneming normaalgesproken zijn tijd nodig heeft en meerdere jaren van consistente toewijding vergt. Ook hier gaat de kost voor de baat en men moet zich niet te gauw laten ontmoedigen door het uitblijven van dikke winsten. Een gedegen zakenplan, dat duidelijke lijnen uitzet voor de toekomst, kan voor veel gemoedsrust zorgen.

Door een aantal misvattingen toe te lichten, hopen wij de startende ondernemer te hebben behoed voor eventuele teleurstellingen. Kijk voor meer tips op Tips voor startende ondernemers Deel 2, Nuttige informatie voor startende ondernemers of indien u nog
dieper op de materie in wilt gaan, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons via onze contactpagina

Voor meer nuttige tips over ander onderwerpen kunt u terecht op onze Tippagina's en voor interessante artikelen op ons Blog.

 
Categorie Organisatie Advies

© Multiraedt 2024