Tips voor startende ondernemers Deel 2

In Tips voor startende ondernemers Deel 1 hebben wij sommige misvattingen van starters toegelicht. Hier zullen een aantal belangrijke basisvoorwaarden voor succesvol ondernemerschap aan de orde komen. Sommigen van die voorwaarden hebben alles te maken met de instelling en mentaliteit van de ondernemer, andere zijn volledig praktisch van aard.

 1. Primaire doelstelling van een onderneming

  Wil een onderneming op lange termijn succesvol zijn, dan dient het hoofddoel te allen tijde het maximaal bevredigen van klantbehoeften te zijn. Dit moet men niet verwarren met de eigen doelstellingen van de ondernemer, wat die ook mogen zijn. Het succes van de onderneming is volledig afhankelijk van de klant!

 2. Welslagen zonder passie en toewijding van startende ondernemers is onwaarschijnlijk

  Passie zorgt ervoor dat de ondernemer net wat langer doorgaat bij het oplossen van moeilijke problemen, minder snel opgeeft bij het zoeken naar een financier, het personeel weet te inspireren en dat diens passie aanstekelijk werkt op de klant. Uit enquêtes naar de motieven blijkt dat in volgorde van belangrijkheid starters a)meer vrijheid, b)meer geld, c)omzetting van hobby naar werk en d)ontevredenheid met de bestaande baan als motief hebben. Motief C zou idealiter de belangrijkste beweegreden moeten zijn. Maak van je hobby je werk!

 3. Ethiek in het werk

  Zonder hoge ethische standaard ten opzichte van klanten, personeel en leveranciers is een succesvolle lange langetermijnstrategie voor de onderneming niet mogelijk. Zorg voor een vlekkeloze reputatie, bouw goodwill op en zorg voor wederzijds vertrouwen en respect. Dat voorkomt onnodige negativiteit en spaart daardoor veel energie. Het klinkt welhaast naïef, maar wie goed doet, goed ontmoet.

 4. Focus op geven in plaats van nemen

  Indien geld verdienen voorop staat en alles erop gericht zo snel mogelijk rijkdom te vergaren, dan verliest men de belangrijkste doelstelling van de onderneming al snel uit het oog. Al het talent, creativiteit en inzet van de ondernemer dient namelijk gefocust te zijn op het maximaal bevredigen van de behoeften van de klant. Geef het beste van jezelf. Zorg voor de hoogst mogelijke productkwaliteit en service. Dat brengt lange termijn succes en dan komt de beloning voor alle inspanningen vanzelf.

 5. Maak van je onderneming geen gevangenis

  In de opbouwfase van de onderneming is de ondernemer noodgedwongen manus van alles. De hele dag rennen en vliegen om het schip in het water te krijgen en het dan ook nog te laten drijven. Men dient daarbij echter niet de oorspronkelijke taken van de ondernemer uit het oog te verliezen. Hij moet leidinggeven, sturen, innoveren en marketen. Ondergedompeld in de dagelijkse details kan dat niet en zou betekenen dat hij slechts een baan heeft gecreëerd en geen onderneming. De ondernemer dient zich daaraan dan ook langzaam te onttrekken door een aantal teugels uit handen te geven.

 6. Omring je met kanjers

  Ga op zoek naar talentvolle mensen die ten minste een deel van je passie delen."Hire attitude;teach ability" is een Engelse uitdrukking die kort en krachtig aangeeft dat een goede instelling het allerbelangrijkst is en dat men de rest kan leren. Meer hierover bij Tips voor personeelsbeleid en Tips voor sollicitatieprocedures.

 7. Omgaan met personeel is tweerichtingsverkeer

  De werkgever zorgt voor een prettige werkomgeving, oprechte belangstelling, vriendschap, training, ondersteuning, erkenning, waardering en beloning. Daar stelt de werknemer toegewijde prestaties, resultaten en creativiteit tegenover. Beiden geven, en beiden hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

 8. Werk continue aan jezelf

  Ondernemen is een niet aflatend leerproces, waarbij geen enkele methode onverlet gelaten mag worden om jezelf te verbeteren. Volg cursussen, doe research, lees alles wat los vast zit omtrent zakendoen, wordt een "professionele klant" die goed oplet bij elke aankoop wat goed of slecht gedaan wordt, luister naar klanten ect..

 9. Zorg voor de noodzakelijke basiskennis

  Zonder een rudimentaire kennis van belastingen, boekhouden, verzekeringen en aansprakelijkheden is de ondernemer teveel afhankelijk van derden. Als eindverantwoordelijke voor alles wat met de onderneming te maken heeft kan de ondernemer zich niet verschuilen achter anderen.

 10. Anticipeer

  De Engelsen hebben daar natuurlijk weer iets moois voor: de 6 P´s: Prior Planning Prevents Piss-Poor Performance. Een ondernemingsplan is natuurlijk onontbeerlijk. Ook bij zelffinanciering van een geweldig idee is het zeer nuttig een goed uitgewerkt zakenplan te maken, dat men indient bij een bank. Hun kijk kan weleens ontnuchterend werken en veel narigheid vermijden.

 11. Verspil geen tijd

  Ga efficiënt met je tijd om, vermijdt onnodige onderbrekingen van buitenaf, plan de werkdagen goed in en stel prioriteiten. Probeer bijvoorbeeld elke brief of e-mail die binnenkomt maar één keer te bekijken en gelijk af te handelen. Hou de administratie en alle documenten overzichtelijk en up-to-date, dat ontlast het geheugen en voorkomt moeizame reconstructies achteraf.

 12. Dek je in

  Probeer contacten met klanten, leveranciers, personeel en overheden zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen en hou een dagboek bij. Vele "misverstanden" en daardoor vervelende consequenties kunnen hierdoor voorkomen worden.

 13. Ken je klant

  Doe je huiswerk en luister naar je klanten. Probeer achteraf feedback van de klant te krijgen. Ontwerp vervolgens een marketingstrategie die voldoet aan de doelstellingen van het bedrijf en aansluit bij de behoeften van de klant. Meer hierover bij Tips voor marketingbeleid en Tips voor internetmarketing.Tenslotte nog twee wijsheden: de klant heeft altijd gelijk en probeer te concurreren op kwaliteit en service en niet op prijs.

 14. Natuurlijk kan hier geen volledige blauwdruk gegeven worden van het oprichten en besturen van een onderneming. Al deze tips zijn bedoeld de aanstaande ondernemer bewust te maken van de complexiteit van de materie en hem of haar te behoeden voor al te grote fouten. Naast deze tippaginas is er ook nog een uitgebreide informatiepagina voor starters. Daarnaast staan wij natuurlijk altijd voor u klaar. Heeft u nog vragen neem dan via onze contactpagina contact met ons op.

 
Categorie Organisatie Advies

© Multiraedt 2024