5 professionele powerbakken.

Strak samenspel en klinkt als een klok.
1 taal: jazz.
Individuele kwaliteiten spatten eruit en iedereen gunt elkaar zijn performance.

Nee, misschien hou je niet van deze opzwepende muziek.
Observeer en luister toch even:)

Wat hoor en neem je waar?
Ik help je.

Samenspelen, overnemen, uni-solo, elkaar naspelen, grenzen opzoeken.
Interactie met het publiek.
Naadloos en met plezier.

Voel de energie en het kwaliteitsniveau.
Kijk naar de interactie met de band
Luister hoe het publiek enthousiast reageert.

Daar doet deze line-up het voor.

Hoe kan dat?

Iedereen heeft dezelfde drijfveer: goede jazzmuziek maken voor hun publiek.
De bandleden zijn voor hun stukje (instrument) professioneel opgeleid en gecommitteerd in het spelen van jazz. Het muziekstuk en de interpretatie is duidelijk. Ook hoe wordt gespeeld.
Alle neuzen staan in dezelfde richting.
Kortom motivatie, kennis, kunde, drive, focus staan geheel in lijn van de performance die het publiek verwacht.

Waarom lukt dat niet in iedere organisatie?

Het antwoord?
Medewerkers willen niet. Ze lopen het liefst de kantjes ervan af.

Of kunnen ze niet:
Onduidelijke organisatiedoelen?
Of onvoldoende vertrouwen?
Ego’s die verstorend werken?
Omdat regels en management juist tegenwerken?
Of omdat het psychologisch contract met hun organisatie te vaak op de proef is gesteld?

Leg dat eens uit: psychologisch contract?

Het is een niet fysiek contract - de manier waarop mensen menen behandeld te moeten worden.

Schein (1980) definieert: “Een serie ongeschreven verwachtingen die op ieder moment gelden tussen elk lid van een organisatie en de verschillende managers en anderen in die organisatie.

Rousseau (1994) heeft deze definitie verder aangescherpt: “ Naast verwachtingen ook door wederzijdse verplichtingen.”

Contractbreuk verandert de perceptie van medewerkers. Het beïnvloedt wat ze denken over de wijze hoe de organisatie ze behandelt over bijvoorbeeld werkplezier of financiële beloning. Dat uit zich in emotionele en extremere reacties. Het gevolg zijn gevoelens van woede en wrok.

Daarnaast komen ook de relaties van de medewerker met de organisatie onder druk te staan. Denk aan: motivatie, collegialiteit, loyaliteit, inzet.

So What?

Het psychologisch contract dat een medewerker afsluit met de organisatie is een belangrijke bepalende factor voor gedrag in organisaties.

Die wederzijdse verwachtingen en verplichtingen moeten in balans zijn en kunnen niet ongestraft met voeten worden getreden.

Wat zijn de aandachtspunten voor de organisatie?

Het speelt door de hele organisatie heen.
Denk aan:

  • Stress en burnout preventie
  • Functieopbouw en aanname 
  • Motivatie & drijfveren medewerkers
  • Leiderschap & managementstijl 
  • Groepsdynamiek per afdeling
  • Organisatiestrategie & -verandering

Kortom

Realiseer je dat - naast de zichtbare aspecten - ook onzichtbare aspecten spelen, die bijdragen aan een ‘swingende’ organisatie.

En bij verandering en vernieuwing iedere medewerker zijn psychologisch contract herijkt.

En nu?

Onderzoek hoe jouw organisatie meer kan swingen.

 
 
 
Verwante artikelen:

 
 
Categorie Organisatie Advies