De WOR gaat op het punt van het instemmingsrecht op het gebied van het wijzigen van de pensioenregeling worden aangepast. Wij zijn van mening dat een OR instemming behoort te geven op iedere door de werkgever voorgestelde verandering van het pensioen voor de medewerkers. Maar zover is het nog lang niet.

Momenteel is een verandering van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar of een PPI instemming plichtig. Het wijzigen van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds is niet instemming plichtig.

Wij constateren dat verzekeraars de garanties die zij nu afgeven willen beperken en een aantal verzekeraars gaan het Algemeen Pensioenfonds (APf) aanbieden.

Er geldt geen instemmingsrecht voor de OR bij het wijzigen van een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Dus ook niet bij een APf.

Wij adviseren de OR om als de werkgever van plan is om van een verzekeraar naar een APf over te stappen te claimen dat zij instemming houden indien de werkgever in de toekomst de pensioenregeling (bij het pensioenfonds) wil gaan veranderen.

Tevens constateren wij dat verzekeraars bij een middelloonpensioenregeling een garantie op het pensioen geeft en deze garantie bij een APf vergeleken kan worden met de garantie die Bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf) geeft. Veel werknemers die in het verleden hebben geloofd dat hun pensioen gegarandeerd was door het Bpf voelen zich na alle kortingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd behoorlijk bedrogen. Overstappen van een verzekeraar naar een pensioenfonds kan dus een behoorlijke achteruitgang met zich meebrengen.

Werk aan de winkel voor de OR!

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies