Wij kregen een vraag van een medewerker van een bedrijf, waarbij wij dachten dat veel andere werknemers ook met dit issue zouden kunnen zitten.

Omdat wij Ondernemingsraden terzijde staan hebben wij hierover een nieuwsbrief gemaakt.

 

De vraag luidde als volgt:

Ik ben geboren in 1952 en hoor verschillende geluiden wanneer ik met pensioen kan. Wat is het juiste verhaal, kan ik eerder met pensioen?

 

Allereerst bepaal je als Nederlander helemaal zelf (doe dit wel in overleg met jouw partner) wanneer je stopt met werken/met pensioen gaat. Al ga je helemaal nooit werken!

Voor de meeste Nederlanders is het wel van belang dat er ook inkomen is. En het inkomen dat met pensioen verband houdt bestaat uit meerdere delen.

  • Staatspensioen, voor alle ingezetenen
  • Pensioen(en) bij werkgever(s)
  • Lijfrentes
  • Bezittingen

Staatspensioen, de AOW

Alle Nederlanders krijgen AOW (ieder jaar bouw je als ingezetene AOW op). De ingangsdatum is afhankelijk van je geboortedatum. Als je kijkt op de volgende website en je tikt jouw geboortedatum in, weet je wanneer jouw Aow ingaat.

Je kunt de Aow niet eerder opnemen of later laten ingaan.

Vanaf 2022 zal de Aow-ingangsdatum verder omhoog gaan.

Pensioen bij werkgever(s)

mijn pensioenoverzichtOp Mijnpensioenoverzicht.nl kun je met jouw DigiD zien welke pensioenen u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd.

Bijna alle pensioenuitvoerders staan toe (soms is er een grensleeftijd bijvoorbeeld van vanaf 55 jaar) dat het pensioen eerder ingaat of later laat ingaan (5 jaar na de geplande pensioendatum). Dit moet je vaak wel (zeer) ruim van tevoren melden.

Als je pensioen eerder wil laten ingaan dan afgesproken met de werkgever/pensioenuitvoerder en het is ook mogelijk zal de pensioenuitvoerder bedenken dat deze:

1)      Minder premie gaat ontvangen dan was afgesproken met de werkgever, immers de werkgever gaat geen pensioenpremies meer betalen als jij uit dienst bent en

2)      Als het pensioen eerder wordt uitgekeerd dan was afgesproken, moet er ook langer uitgekeerd worden.

Voorbeeld: als het pensioen in zou gaan op leeftijd 67 jaar heeft de uitvoerder berekend dat deze  bv nog 15 jaar moet uitkeren. Als het pensioen ingaat op 60 jaar gaat de pensioenuitvoerder er vanuit dat zij 7 jaar langer moet gaan uitkeren en zal dus een korting op het afgesproken pensioen berekenen.

De kortingen die worden doorgevoerd zijn opgenomen in het pensioenreglement.

3)      Veel oude pensioenregelingen zijn in 2015 premievrij gemaakt en de pensioenopbouw vanaf 2015 is gesteld op pensioenleeftijd 67 jaar. Ook zijn er mogelijk oude pensioenrechten die misschien nog wel een pensioendatum van 65 jaar of nog eerder kennen. Als deze pensioenen nog niet zijn ingegaan leveren deze pensioenen vanwege het omgekeerde als onder 2) beschreven meer op.

 

Andere opmerkingen:

  • Het is (nog) niet mogelijk om een deel van het pensioen ineens uit te laten keren, bijvoorbeeld om een deel van de hypotheek af te lossen;
  • Vergeet niet om ook over het pensioen na te denken als u of uw partner komt te overlijden en er kan nog een partner zijn die van uw pensioeninkomen afhankelijk is;

 

Privé lijfrentes

Veel Nederlanders hebben lijfrentepolissen afgesloten bij een verzekeraar of banksparen.

Deze kunnen meestal ook eerder worden opgenomen.

 

Als een optelling wordt gemaakt of het wenselijk en haalbaar is om met pensioen te gaan kan ook rekening worden gehouden met het “opeten van bezittingen”. Het is zelfs mogelijk om je huis te verkopen en hierin te blijven wonen.

 

Er kan eventueel ook gekozen worden om de eerste jaren wat meer pensioen uit te laten keren. Veel mensen gaan ervan uit dat zij in de eerste jaren na hun pensionering wat meer financiën nodig hebben dan later.

Sommige werkgever zien het als hun taak om werknemers die met pensioen gaan wat te ondersteunen bij het regelen van hun pensioen en bieden aan om een uurtje advies te betalen. Zeker voor veel mensen is het inwinnen van advies geen overbodige luxe gezien ons complexe pensioenstelsel en alle mogelijkheden die er zijn.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies