loonheffingen van stagiairs , 54268995 - jobs concept with icon design, vector illustration 10 eps graphic.Het schooljaar is weer begonnen. Studenten beginnen weer aan hun stages en afstudeeropdrachten. Wat zijn eigenlijk de regels omtrent loonheffingen voor bedrijven die stagiairs in dienst nemen? Als een stagiair een marktconforme vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt kunnen we spreken van een ‘echte’ dienstbetrekking. Als er geen sprake is van een vergoeding, gaat het om een fictieve dienstbetrekking.

Stagiairs met marktconforme vergoeding

Een marktconforme vergoeding is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De stagiair is bij zo’n stagevergoeding, net als bij gewone werknemers in ‘echte’ dienstbetrekking. In deze situatie zijn de normale regels van toepassing.

Stagiairs met niet-marktconforme vergoeding

Als de stagevergoeding niet marktconform spreken we van een fictieve dienstbetrekking. Voor deze stagiair geldt het volgende:

  • De stagiair is alleen verzekerd voor de ziektewet, dus de verzekeringsindicatie voor de ziektewet moet op ‘Ja’ staan;
  • De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op ‘Nee’ staan;
  • Het loon dat de stagiair geniet (de stagevergoeding) is naast loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen ook loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon);
  • Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). De stageverlener vult €0 aan premieloon (grondslagaanwas) in;
  • Er zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd;
  • De sectorcode moet worden ingevuld;
  • Er is werkgeversheffing Zvw van toepassing.

Als de stagiair later in datzelfde jaar in ‘gewone’ dienst treedt bij diezelfde werkgever, dan volgt daaruit voor de premies werknemersverzekeringen vaak een zogenoemd ‘inhaaleffect’. Dit komt omdat de premies werknemersverzekeringen via voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) bepaald worden. Op dat moment wordt ook het loon dat de nieuwe werknemer als stagiair heeft genoten in de berekening betrokken. De werkgever moet dan alsnog alle premies (ZW/WW/WIA) betalen over het loon dat de nieuwe werknemer als stagiair heeft genoten.

Informatiebron: KUBUS Coöperatie

 

 
 
 
 
 
 
Verwante artikelen van Wim van de Ven:

 
Categorie Juridisch Advies