33716483_sOndernemers die online toegang bieden tot bijvoorbeeld games en databases moeten bepalen in welk land BTW verschuldigd is. Als is vastgesteld dat de afnemer buiten de EU is gevestigd, dan is er in principe geen BTW verschuldigd. Of toch wel?

Regels binnen de Europese Unie Diensten met betrekking tot onder andere games, muziek, databases, e-books en cursussen vallen onder de noemer ‘elektronische diensten’. Elektronische diensten zijn diensten die via internet of een elektronisch netwerk worden verleend, die grotendeels geautomatiseerd zijn, weinig menselijk ingrijpen vergen en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Deze diensten zijn voor de heffing van BTW belast in het land van de afnemer/gebruiker.

Buiten de EU dus geen BTW? Als is vastgesteld dat de afnemer buiten de EU is gevestigd, dan is de elektronische dienst belastbaar buiten de EU. Omdat de Europese BTW is beperkt tot het grondgebied van de EU, is de aanbieder in deze situatie niet verplicht Nederlandse BTW of BTW van een andere EU-lidstaat te betalen.

Of toch BTW? Maar, er is een toenemende kans dat er wel BTW verschuldigd is. Het gaat dan om BTW-heffing in het land, buiten de EU, van de afnemer. Steeds meer landen zien de groeiende digitale economie als een potentiële inkomstenbron. Ook worden lokale ondernemers gehinderd voor de BTW-vrije buitenlandse aanbieders. Steeds meer landen gaan over tot het introduceren van een BTW-heffing of deze mogelijkheid wordt onderzocht. Japan, Noorwegen, IJsland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland kennen al een dergelijke heffing; binnenkort volgen in elk geval Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland en Wit-Rusland. De aanbieder zal zich dus moeten verdiepen in de juiste procedure, de toepasselijke tarieven (dat kan binnen een land zelfs per regio verschillen), factuurvereisten en dergelijke. Ook zijn er landen die het aanstellen van een lokale fiscaal vertegenwoordiger verplicht stellen.

Kubus helpt Aanbieders van elektronische diensten met afnemers buiten de EU hebben er een zorgplicht bij: men moet zich verdiepen en op de hoogte laten houden van alle ontwikkelingen wereldwijd ten aanzien van de BTW-heffing. Bent u een aanbieder van elektronische diensten met afnemers buiten de Europese Unie? Uw persoonlijke Kubus adviseur helpt u graag met uw BTW verplichtingen

Informatiebron: KUBUS Coöperatie

 
 
 
 
 
 
Verwante artikelen van Wim van de Ven:

 
Categorie Juridisch Advies