Gevaarlijke stoffen

Er zijn talloze stoffen die risico’s met zich meebrengen voor mens en/of milieu. Op de etiketten van deze gevaarlijke stoffen moet duidelijk zichtbaar zijn welk soort risico’s deze met zich meebrengen. Dat kan men af leiden aan het GHS symbool (Global Hazard  Symbol).  GHS is een wereldwijde standaard.

GHS symbolen en hun betekenis

ghs-symbolen

Veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS)

Iedere leverancier van gevaarlijke stoffen is verplicht om een veiligheidsinformatieblad te maken en dat aan te bieden aan de afnemer. De afnemer moet op zijn beurt de medewerkers die het gebruiken of verwerken de risico’s melden en de vereiste voorzorgsmaatregelen treffen die op het VIB staan. Dat kan adembescherming zijn of handschoenen. De afnemer kan ook een WIK (werkinstructiekaart) maken voor de medewerkers. In ieder geval moeten medewerkers op de hoogte zijn/kunnen beschikken over het VIB van de producten waar zij mee werken. Tegenwoordig kan dat met een digitale database. In projectmappen of in een V&G-plan zit vaak een tab met VIB’s en/of WIK’s

ADR symbolen

ADR  is een Franse afkorting voor een Europees verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De ADR is in nationale wetgeving verankerd.

adr-symbolenADR symbolen

Lijst gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen moeten worden ingedeeld op basis van hun gevaareigenschappen. Het ADR kent UN nummers toe aan stoffen of groepen van stoffen. Ieder UN nummer heeft bepaald vervoersvoorwaarden.

In het ADR deel 3 van Bijlage A is deze lijst met UN nummers opgenomen.

Enkele voorbeelden zijn

UN nummers

ADR eisen

De ADR stelt eisen aan verpakkingen, etikettering en vervoersmiddelen. Transport moet begeleid gaan met een vervoersdocument betreffende gevaarlijke stoffen en mogelijke andere documenten. Ook zijn er eisen gesteld aan chauffeurs en andere betrokkenen.

Door de dreiging van het terrorisme zijn er extra voorschriften toegevoegd. Dat om diefstal en misbruik van gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Deze zijn:

 • Gevaarlijke stoffen mogen alleen worden aangeboden voor transport bij vervoerders waarvan de identiteit is vastgesteld;
 • Terminals, depots, ligplaatsen en rangeerterrein moeten worden beveiligd, goed verlicht zijn en voor zover mogelijk niet toegankelijk voor publiek;
 • Medewerkers moeten een ID hebben;
 • Medewerkers moeten aantoonbaar opleidingen en bijscholingscursussen volgen;
 • Vervoerders en afzenders moeten een beveiligingsplan vaststellen.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Een PGS richtlijn beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van de activiteiten voor de omgeving – en brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. De PGS  is een nadere invulling van wet- en regelgeving. De PGS 15 ‘opslag verpakte gevaarlijke stoffen’ is de bekendste. Bij een  RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) wordt getoetst of de organisatie voldoet aan de PGS. De PGS is een nadere invulling van wet- en regelgeving. De PGS maakt gebruik van de ADR klassen en symbolen. Voor een goed magazijnbeheer, laden en lossen gevaarlijke stoffen, is het betekenisvol dat magazijnmedewerkers op de hoogte zijn van PGS(15) en de ADR.

REACH

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.
De volgende 3 groepen hebben met REACH te maken:

 • fabrikanten/importeurs;
 • distributeurs;
 • gebruikers.

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilo per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan.

Praktijkgerichte training gevaarlijke stoffen

Omdat er vaak (te) weinig kennis is in de organisaties omtrent vervoer, opslag en verwerkingsmethoden van gevaarlijke stoffen, heeft CBK en Kam-adviseur een een dagtraining en een tweedaagse training ontwikkeld waarbij bewustwording, kennis van GHS en ADRsymbolen, enige kennis van PGS15 centraal staan.

Wij maken een specifiek programma gebaseerd op gesprekken met leidinggevende en deelnemers en een gedegen risicoanalyse van de werkzaamheden, transport en vervoer. Tijdens de training komt aan de orde:

 • Arbo-wet en regelgeving;
 • Milieuwetgeving;
 • REACH verordening;
 • GHS symbolen;
 • ADR symbolen;
 • PGS15;
 • Veiligheidsinformatiebladen;
 • (Persoonlijke) beschermingsmiddelen.

Trainingen

De Gevaarlijke stoffen trainingen worden incompany bij het deelnemende bedrijf verzorgd.

Uiteraard kan Kam-adviseur deze training ook op een andere locatie verzorgen.

De gevaarlijke stoffentraining kan ook aangemeld worden voor Code 95

 

 
 
 
 
Publicaties van dezelfde auteur:

 
Categorie Organisatie Advies