Ondernemend handelen

Het begint ermee te erkennen dat zzp-schap en ondernemerschap een normaal onderdeel van die arbeidsmarkt zijn. Vanuit die visie kenmerken werkenden zich op de arbeidsmarkt (als het goed is) door ondernemend handelen. Het gaat niet alleen  over managementvaardigheden of over het starten van je eigen bedrijf, maar ook om je vermogen om op een markt te opereren. Ondernemersvaardigheden hebben betrekking op:

  • Waarde toevoegen: welke waarde voeg je als professional toe? Daarbij is het niet belangrijk of het gaat om een klant in je rol als ondernemer, of als een interne klant in je rol als ondernemende medewerker
  • Verdienmodel: hoe vertaalt jouw toegevoegde waarde zich in een opbrengst?
  • Kostenbewustzijn: waar geef ik mijn tijd en geld aan uit?

 
arbeidsmarkt

Diversiteit neemt toe

Door specialisatie en flexibilisering van arbeid is een toenemende diversiteit aan contractvormen ontstaan. Goed zijn in je vak is niet meer voldoende. Je wordt voortdurend uitgedaagd om jezelf opnieuw uit te vinden. Je moet om kunnen gaan hogere eisen van klanten, meer concurrentie, nieuwe businessmodellen en digitalisering.

Professionals werken in toenemende mate samen in teams en functioneren binnen netwerken: dat geldt voor artsen, voor verpleegkundigen, notarissen, accountants, psychotherapeuten, architecten etc.

Persoonlijke eigenschappen

Een professional die in deze markt het verschil maakt en succesvol is voor zijn klanten, organisatie en zichzelf heeft de volgende eigenschappen:  hij/zij heeft een persoonlijke missie, beschikt over een uniek aanbod,  durft nieuwe klanten te benaderen, verdiept de relatie met bestaande klanten, maakt deel uit van een community, is proactief met zijn business bezig en  houdt zijn lichaam en geest vitaal

De vraag is hoe je je in een veranderende wereld en een veranderende arbeidsmarkt een goede positie kunt innemen. Vasthouden aan oude opvattingen over loopbanen hebben daarbij niet veel zin. De kunst is om anders te denken en mogelijkheden voor innovatie te zien. Een belangrijk element daarin is uit je comfortzone te stappen: probeer wendbaar en flexibel te zijn en accepteer dat je beslissingen soms een goede stap betekenen, maar soms ook een stap terug. Kern is dat jij die beslissing neemt.

Persoonlijk management

Bij die beslissingen hoort dat je je loopbaan dus zelf managet. Je bepaalt zelf hoe je op de arbeidsmarkt onderscheidend bent t.o.v. anderen. Daarvoor is een goede balans nodig tussen authenticiteit en onderdeel uitmaken van een community. Zo creëer je (met anderen) een eigen (werk)omgeving.  Omdat het wat je wilt zijn voortdurend aan verandering onderhevig is, is het vooral belangrijk zicht te hebben op wie je wilt zijn.

Op deze manier geef je vorm aan ondernemend handelen en kom je tot vernieuwing op de arbeidsmarkt.

Literatuur

  • Kwakman, F. en C. Zomerdijk (2012). De ondernemende professional. Waarde creëren in een veranderende markt. Culemborg: Van Duuren Management
  • Woldendorp, H. en T. Woldendorp (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Assen: Koninklijke Van Gorcum