Inmiddels heeft crowdfunding van vastgoed zich ontwikkeld tot een populaire financieringsmethode. Crowdfunding platforms zoals Geldvoorelkaar.nl brengen (zakelijke) initiatiefnemers en grote groepen investeerders bij elkaar om projecten snel van de grond te krijgen. De initiatiefnemers krijgen zo op een makkelijke manier toegang tot vele beleggers, terwijl voor de beleggers vele interessante beleggingsmogelijkheden ontsloten worden.
 
crowdfunding van vastgoed
 
Vooral de vastgoedsector voelt zich thuis bij crowdfunding. Er is een positieve wisselwerking tussen crowdfunding en de vastgoedmarkt. Aan vastgoed verbonden beleggingen blijken namelijk bij uitstek geschikt te zijn voor crowdfunding. Waarom is dat?

Hoe gaat crowdfunding van vastgoed in zijn werk?

Het draait natuurlijk altijd om een investeringsobject. Dat kan variëren van een dakkapel tot een groot winkelcentrum. De projectontwikkelaar legt het te financieren object ter goedkeuring voor aan het crowdfunding platform. De ontwikkelaars worden eerst getoetst op ervaring en kredietwaardigheid. Daarna wordt gekeken naar het object zelf en het daaraan verbonden investeringsplan. Is dat allemaal in orde en wordt het project levensvatbaar geacht, dan volgt de keuze uit de verschillende financieringsvormen. Krijgen de investeerders een deel van de koek in de vorm van aandelen of verstrekken zij leningen. Dat laatste is veruit het meest gebruikelijke in Nederland.

Juist deze financieringsvorm heeft de laatste 10 jaar een grote vlucht genomen. Dat is niet voor niets. De voordelen zijn dan ook legio en dat belooft veel voor verdere groei. Wat zijn dan die voordelen?

Veel meer investeringsmogelijkheden voor een breed publiek

Investeren in vastgoed vergt veel kapitaal. Zeker de grotere projecten vallen volledig buiten het bereik van de doorsnee beleggers. Door crowdfunding is daar nu verandering in gekomen. Een crowdfunding project wordt als het ware opgehakt in kleine behapbare stukken. Dat is niet alleen voordelig voor de beleggers, maar dat maakt het ook voor de projectontwikkelaars veel makkelijker om het benodigde geld bij elkaar te halen. Daarbij is er een grote keuze uit de verschillende leningsvormen (annuïtaire-, flex-, groei-lening etc), rentevergoedingen en aflossingsschema's.

Zo wordt voor velen een zeer aantrekkelijke beleggingsmarkt ontsloten.

Risicospreiding en grote flexibiliteit

Spreiden van je risico is één van de belangrijkste investeringsregels. Plaats nooit al je eitjes in één enkel mandje. Hoe goed je dat mandje ook uitzoekt, onverwachte tegenvallers zijn nooit helemaal uit te sluiten. Zo zijn bijvoorbeeld insolvabele huurders in te calculeren op een groot project, maar zijn zeer pijnlijk bij kleinschalige verhuur.

Via crowdfunding kun je instappen met kleine bedragen en kiezen uit vele projecten. Het ene project brengt wat meer risico met zich mee dan het andere. Dat vertaalt zich ook in hoger of lager rendement. Bij zeer laag risico ligt het netto rendement rond de 4%, bij hoger risico rond de 8%.

Extra slot op de deur

Platforms screenen de projecten altijd zorgvuldig. Hun professionals hebben jaren ervaring en weten heel goed het kaf van het koren te scheiden. Zij weten hoe zij hun onderzoek moeten doen en welke vragen zij moeten stellen. Grote missers worden dan ook niet gemaakt. Dit, afgezet tegen de "doe het zelf" variant, geeft de belegger naast een goed rendement rust en zekerheid.

Crowdfunding en vastgoedfondsen

Natuurlijk zijn er vastgoedfondsen, waarin je ook met kleine bedragen mee kunt doen. Dat betekent echter toekijken van de zijlijn. Anders dan bij crowdfunding heb je niet de mogelijkheid om de krenten eruit te halen. Je kunt op geen enkele manier invloed uitoefenen en er is geen enkele betrokkenheid.

Met crowdfunding heb je in de regel ook geen last van de grote golfbewegingen van de markt en plotseling verslechterend beurssentiment. Zo is de koers van het vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in een paar weken tijd gedaald van 140 naar 50.

De toekomstige invloed van crowdfunding op de vastgoedmarkt

Bekendheid onder projectontwikkelaars en beleggers neemt steeds verder. Hun positieve ervaringen met crowdfunding dragen daar natuurlijk in steeds grotere mate aan bij. Zo ontstaat er voor kleine en grote bedrijven en bij beleggers steeds meer vertrouwen in de mogelijkheden. Dat leidt tot meer projecten die wellicht anders niet mogelijk waren geweest en dat is alleen maar gunstig voor de vastgoedmarkt in haar geheel. Denk bijvoorbeeld aan de vele herbestemmingsprojecten en zorgvastgoed die door crowdfunding worden gefinancierd.

Door hun transparantie, geboden zekerheden en goede begeleiding door de crowdfunding platforms zijn aan vastgoed verbonden beleggingen bij uitstek geschikt voor crowdfunding.