Crowdfunding en de pandemie

Enerzijds heeft de covid19 pandemie flink huisgehouden onder bepaalde ondernemers, terwijl anderzijds erdoor echt ondernemerschap zich heeft laten zien. Veerkracht en creativiteit hebben vele ondernemers in staat gesteld het hoofd te bieden aan de onverwachte zakelijke en economische ontwrichting. Natuurlijk heeft ook de overheid een rol gespeeld door een helpende hand uit te steken. Maar dat alleen was niet genoeg.

Waar mogelijk zijn verdienmodellen in een hoog tempo aangepast. Bestaande trends zoals meer online zakendoen en afhaalvarianten zijn versneld. Ook zijn nieuwe doelgroepen benaderd, producten aangepast en is er flink in de kosten gesneden. Dat vergt ook meedenken van de kant van de financiers.

Daar laten de traditionele financiers het echter een beetje afweten. De omschakeling naar aangepaste verdienmodellen in een tijd dat de economie stagneert, heeft bij banken geleid tot grote terughoudendheid bij het verstrekken van leningen. Een uitgelezen mogelijkheid voor crowdfunding om dit vacuüm te vullen en hun populariteit nog verder te vergroten
 
Crowdfunding en pandemie

Soepele toegang tot zakelijke financieringen en kapitaal is cruciaal voor economische groei

Zakelijke crowdfunding vervult een essentiële rol in de economische activiteiten van ons land. Ons platform Geldvoorelkaar.nl voorziet zowel MKB-bedrijven als projectontwikkelaars van flexibele financieringen. Dat gaat bij bekende klanten met beproefde verdienmodellen supersnel, maar ook op nieuwe vormen van zakendoen kunnen wij vlug inspelen. Die snelle besluitvorming is zeer belangrijk voor de ondernemers, nu meer dan ooit.

Denk bijvoorbeeld aan de oververhitte particuliere vastgoedmarkt. Het al dan niet doorgaan van de koop hangt in sterke mate af van zekerheid over de financiering. De transformatie in de detailhandel van "bricks" naar "clicks" vergt stevige investeringen in software en marketing. Expansie in nieuwe markten, omscholing en opleidingen, organisatie van evenementen zijn allemaal voorbeelden van snelle aanpassingen die vaak vragen om tijdelijke kredieten.

De pandemie maakt enerzijds al deze aanpassingen noodzakelijk, maar anderzijds heeft het bestaande trends alleen maar versneld. De moderne aanpak van crowdfunding platforms speelt daar soepel op in. Niet in de laatste plaats doordat beleggers veilig en comfortabel van achter hun computerscherm investeringsbeslissingen kunnen nemen. Panklare en goed gescreende beleggingsobjecten worden overzichtelijk op onze website gepresenteerd. Met een paar clicks kunnen goed gediversifieerde portefeuilles worden opgebouwd.

Crowdfunding en de gunfactoor

De pandemie heeft flink wat bedrijven in het nauw gebracht. Niet zelden zagen mensen hun favoriete lokale winkel of restaurant knokken om te overleven. Soms was dat aanleiding om een crowdfunding campagne op te starten op basis van donaties, maar er zijn ook zakelijke campagnes opgestart. Het succes ervan is hartverwarmend. Daaruit blijkt dat ook de gunfactoor een rol speelt.

De mensen realiseren zich terdege dat dichtgetimmerde winkelstraten hun leefomgeving niet ten goede komen. Elkaar door de moeilijke periode heen helpen blijkt via crowdfunding makkelijk te realiseren te zijn.

Crowdfunding nog niet op ieders radar

Ondanks de enorme groei van crowdfunding in de laatste 10 jaar, is de bekendheid met crowdfunding onder beleggers en ondernemers nog niet zo groot als wij zouden willen. Wij doen er natuurlijk alles aan om de marktpartijen bewust te maken van crowdfunding. Soms zijn er externe omstandigheden die ons daarbij een handje helpen:

  • Erkenning door de overheid, die nu ook zakelijke crowdfunding met staatsgarantie mogelijk maakt, heeft een extra boost gegeven.
  • Daarnaast is zowel crowdfunding op basis van donaties als zakelijke crowdfunding door de Covid-crisis de laatste tijd zeer veel in het nieuws.
  • Van de kant van de beleggers is de belangstelling ook flink toegenomen. De alsmaar lagere rente op spaartegoeden dwingt hen goed om zich heen te kijken voor aantrekkelijk rendement. Dat vinden zij bij de projecten die door de crowdfunding platforms worden aangeboden. Daar kunnen zij vanachter hun computerscherm op hun gemak kiezen uit een veelheid van beleggingen.

Zo zie je dat vaak uit onverwachte hoek nieuwe impulsen komen. Dan blijkt dat crowdfunding soepel kan zorgen voor oplossingen voor bedrijven die zich snel moeten aanpassen en spaarders aantrekkelijke rendementen kan geven tegen zeer lage risico's.