Recentelijk heeft ons zakelijk crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl van de overheid toestemming gekregen om via haar platform overbruggingsleningen mét staatsgarantie verstrekken. Het gaat hier om de Verruimde BMKB-C regeling. Deze BMKB-C regeling ondersteunt in de kern gezonde bedrijven, die door de coronamaatregelen te kampen hebben met een tijdelijk liquiditeitstekort.

Wat houdt deze verruimingsmaatregel (BMKB-C) in?

zakelijke crowdfunding

Onder de normale BMKB regeling kunnen bedrijven geld lenen, waarbij de overheid garant staat voor 45% van de financiering. Met de verruimde BMKB-C regeling is die garantie verhoogd naar 67,5% van de lening. Daarnaast geldt de regeling nu ook voor overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De BMKB-C regeling is per 16 maart 2020 van kracht en loopt tot eind 2021.

De belangrijkste overige voorwaarden:

  • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
  • Het krediet kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
  • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
  • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 16 kwartalen (4 jaar). Voor leningen geldt een maximale looptijd onder BMKB-C van 24 kwartalen, in afstemming met de financier.

De BMKB-C is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers, met een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Ook zzp’ers kunnen er via hun financier een beroep op doen.

Er zijn echter bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen uitgesloten: grootbedrijf, natuurlijke (privé) personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor deze bedrijven bestaan eigen specifieke regelingen (bv Borgstelling landbouwkredieten).

Acceptatiegraad van zakelijke crowdfunding in stroomversnelling

De afgelopen 10 jaar heeft zakelijke crowdfunding zich weten te bewijzen als een volwaardige alternatieve financieringsmethode. Steeds vaker wenden MKB-bedrijven en vastgoedontwikkelaars zich tot crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl om hun financieringsproblemen op te lossen. De innovatieve werkwijze van de platforms om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen draagt daar natuurlijk sterk aan bij. De beleggersgemeenschap (de "crowd") krijgt panklare beleggingsprojecten voorgeschoteld, waaruit zij kunnen kiezen en een gediversifieerde beleggingsportefeuille mee kunnen opbouwen. Aan de andere kant wordt voor de bedrijven de meest geschikte financieringsoplossing gezocht.

Dat de markt zakelijke crowdfunding steeds meer accepteert blijkt onder meer uit de forse groeicijfers. Elk jaar neemt de crowdfundingmarkt met 30 tot 40% toe. Ook andere marktpartijen zien ons platform als aantrekkelijke partner. Zo werken wij nauw samen met kredietspecialisten als Credion en franchiseclubs als OAMK.

Tenslotte is de alsmaar belangrijker wordende rol van de professionele crowdfunding platforms ook de overheid niet ontgaan, zoals wij hierboven hebben kunnen zien. Dat heeft nog een andere interessante consequentie gehad. Een van de criteria om overbruggingsleningen mét staatsgarantie te kunnen verstrekken, was namelijk de betrokkenheid van een institutionele investeerder. Bij financieringen met de borgstellingsregeling wordt 40% door de institutionele partij ingebracht. De overige 60% wordt gefinancierd door crowd, met staatsgarantie.

Die koppeling tussen een Europese institutionele investeerder en Geldvoorelkaar.nl is tot stand gekomen door de bemiddeling van Crosslend. De samenwerking met CrossLend zal ongetwijfeld nog meer deuren openen naar institutionele financiers binnen Europa. Dat sluit mooi aan bij de komende harmonisering van crowdfunding binnen de Europese Gemeenschap. Met ingang van 1 januari 2022 zullen Europese crowdfunding platforms binnen Europa kunnen opereren onder één geüniformeerde regelgeving. Crossborder financieringen zullen ongetwijfeld weer bijdragen aan de verdere groei van zakelijke crowdfunding. Bedrijven kunnen meer geld ophalen en beleggers kunnen meer spreiding in hun beleggingsportefeuille aanbrengen.

Covid crisis en zakelijke crowdfunding

Tot op heden is de groei van crowdfunding redelijk volgens verwachtingen verlopen. Een nieuw idee vindt steeds meer tractie in de markt en voor de hand liggende samenwerkingen ontstaan min of meer organisch. Uit die synergie ontstaan dan weer meer mogelijkheden en dus meer groei. Groei die trouwens de laatste jaren ook nog eens geholpen is door de marktomstandigheden. Terughoudende banken aan de ene kant en lage rente op spaargeld aan de andere kant heeft partijen naar elkaar gebracht, mogelijk gemaakt door professionele crowdfunding platforms.

Soms komt de groei echter uit onverwachte hoek, ingeven door toevallige gebeurtenissen. Hiertoe behoort de beslissing van de overheid om ook erkende crowdfunding platforms in te zetten bij het ondersteuningsbeleid voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van Covid. Die beslissing zou natuurlijk niet genomen zijn als de overheid zakelijke crowdfunding platforms niet gezien had als belangrijke partijen op de financieringsmarkt. Op de lokale kapitaalmarkt hadden zij al een belangrijke plek veroverd en, met deze Europese regelgeving, wordt hun bereik nog groter!