Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen, ondernemingsplannen, marketing, over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel te vinden.

Iedereen heeft weleens gehoord, dat ondernemers creatief en optimistisch van aard moeten zijn en bovendien over veel doorzettingsvermogen dienen te beschikken.

Over hoe de ondernemer mentaal moet omgaan met zowel succes als tegenslagen is echter veel minder bekend.

Uiteindelijk zal iedere ondernemer hiermee geconfronteerd worden en ligt het aan zijn of haar mentale evenwichtigheid of dat soort uitdagingen overwonnen kunnen worden.

Juist het gebrek aan die evenwichtigheid kan gezien worden als de voornaamste oorzaak van het op de klippen lopen van vele ondernemingen.

 • De prijs van succes

  Tragisch genoeg blijken vele ondernemers mentaal nog slechter te zijn voorbereid op succes dan op tegenslagen. Van alle kanten wordt wel gewaarschuwd voor de vele valkuilen die de ondernemer op zijn pad kan tegenkomen, maar vreemd genoeg ontbreekt advies over de verborgen verleidingen waaraan een succesvolle ondernemer wordt blootgesteld.

  Hoe vaak worden de goede resultaten van een succesvolle strategie niet zonder meer geëxtrapoleerd naar de toekomst zonder bijvoorbeeld rekening te houden met de reactie van de concurrentie.

  In de euforie, die succes nu eenmaal met zich meebrengt, is het niet altijd even gemakkelijk het hoofd koel te houden en die nuchtere rekenmeester te zijn, die het op dat soort momenten moet winnen van de doldrieste veroveraar!

  Ook wordt cash flow nog weleens aangezien voor winst en wordt prematuur toegegeven aan allerlei latente verlangens naar luxe en status. De belastingdienst en debiteuren- en voorraadfinanciering kunnen dan plotseling in het gedrang komen.

 • De beproeving van tegenslag

  Tegenslagen daarentegen stellen de ondernemer weer op een andere manier op de proef. Hoe gaat hij of zij om met problemen die rechtstreeks verband houden met de onderneming zelf en met tegenslagen van buitenaf, waar vaak geen enkele invloed op kan worden uitgeoefend?

  Hoe reageert de ondernemer op teruglopende verkopen, extreem ziekteverzuim, liquiditeitsproblemen, maar ook op recessies of bureaucratische doolhoven?

  Veel zal afhangen van de mentale veerkracht van de ondernemer en of hij of zij zich voor 100% zelf verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van de onderneming. Het heeft geen zin om het personeel, de zakenpartner, de concurrent, de overheid of de economie de schuld te geven van de problemen waarmee men zich geconfronteerd ziet.

 • Stress
  De schuld bij derden leggen betekent namelijk dat daarmee de verantwoordelijkheid verlegd wordt en dan is de ondernemer zelf niet meer verantwoordelijk. Daarmee maakt de ondernemer zichzelf bijna automatisch machteloos om nog wat aan de situatie te doen. Die machteloosheid leidt weer tot frustratie en stress.

  Het is vooral de stress die de ondernemer parten kan spelen. Als stress maar lang genoeg aanhoudt, dan kan dat een nadelige invloed op het rationele denken hebben en worden al gauw beslissingen genomen, die door emoties gevoed zijn.

  De ondernemer die zich echter volledig verantwoordelijk voelt en zich realiseert dat hij of zij de enige is die actief wat aan de situatie kan veranderen, voelt zich daardoor gesterkt. Daarmee is niet ieder probleem als vanzelf opgelost, maar de noodzakelijke positieve instelling is in ieder geval wel aanwezig.

 • Klagen
  Hiermee samenhangend betekent het ook dat klagen contra-productief is. Door te klagen identificeert men zich met negatieve gedachten en daarin kan men maar al te gemakkelijk vastlopen. Negatief denken is als het ware een magneet die nog meer negatieve gedachten aantrekt.

  Klagen is trouwens een andere manier om de verantwoordelijk te ontkennen. Door iets of iemand de schuld te geven schuift men de verantwoordelijkheid van zich af.

  De ondernemer die zich voor 100% verantwoordelijk voelt, zich bewust is van de destructieve kracht van negatieve gedachten en die niet blijft steken in het verleden en leert van gemaakte fouten, maakt de meeste kans om tegenslagen te overwinnen.

 • Klankbord
  Het voorgaande onderstreept maar weer eens de complexiteit van het ondernemen. Vooral de nog onervaren ondernemer zou er goed aan doen af en toe gebruik te maken van de ervaring van anderen, die dat allemaal zelf al eens hebben meegemaakt.

Zelfs de ervaren ondernemer wordt regelmatig met onverwachte situaties geconfronteerd, waar hij of zij geen goed raad mee weet.
Een goed klankbord kan dan veel narigheid voorkomen.

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies