Pieken in aanbestedingen

In een grafiekje dat in juni 2014 door Pianoo werd gepubliceerd is goed af te lezen wanneer de meeste aanbestedingen worden gepubliceerd. Dit is een van de redenen waarom ik het in de zomervakantie vaak erg druk heb en waarom ik mijn vakantie meestal ergens in september plan.

De zomerpiek

Wat zien we? De meeste aanbestedingen worden gepubliceerd in juli. Aanbestedingen hebben meestal een doorlooptijd van 4 tot 6 weken. Dus ergens in augustus moet de inschrijving worden ingeleverd. Nog steeds is het zo, dat ambtenaren de aanbesteding vlak voor de zomervakantie de deur uit doen en na hun vakantie de inschrijvingen gaan beoordelen. Daarmee bereiken ze vaak niet de beste resultaten. Veel bedrijven zijn in de zomervakantie onderbemand dus de kwaliteit van de offertes is niet optimaal. Onlangs heeft Rijkswaterstaat aangekondigd in de zomer en rond de kerst een zogenaamd tenderreces in te gaan stellen. Benieuwd in hoeverre dit navolging krijgt bij de rest van de overheid.

De najaarspiek

Een volgende piek zie je in oktober/november. Dat is de periode waarin de begrotingen voor het volgende jaar worden vastgesteld. Inschrijvingen moeten worden ingediend in november/december. Vaak gaat het om contracten die ingaan op 1 januari. Het is raadzaam om hier rekening mee te houden qua personeelsbezetting.

De voorjaarspiek

In de eerste twee maanden van het jaar gebeurt er vervolgens weer relatief weinig. De volgende piek zit in maart/april. Dit zijn de aanbestedingen die vlak voor de zomer afgerond moeten zijn. Dus ergens in mei/juni moeten de inschrijvingen worden ingeleverd en de gunning vindt plaats in juni of begin juli. De grafiek toont niet de verschillen tussen Noord, Midden en Zuid Nederland, maar ik wil wedden dat er een correlatie is met de schoolvakanties.

Verschillen tussen diensten, leveringen en werken

De pieken zijn het sterkst bij aanbestedingen voor Diensten. Voor Werken geldt dat er in de eerste helft van het jaar gemiddeld meer wordt aanbesteed dan in de tweede, maar dat er geen sprake is van duidelijke pieken. Bij Leveringen zie je dezelfde pieken als bij Diensten, maar iets minder heftig.

Beïnvloeding tijdens de dalen.

Ervan uitgaande dat elke aanbesteding bij de aanbestedende diensten ook een voorbereiding van 4 tot 6 weken vergt, kun je afleiden wanneer het de beste tijd is om je contacten bij je overheidsklanten weer eens aan te halen. Overduidelijk is dat in het vroege voorjaar: januari tot en met maart. Daarnaast de periode direct na de zomervakantie: half augustus tot half oktober. Dat zijn de periodes waarin uw relatiebeheerder en accountmanager bij de klant moet zitten om te praten over de aanbestedingen die op stapel staan en waarin ze dus de meeste kans hebben om de aanbesteding te beïnvloeden.

 
 
Aanverwante publicaties:

 
 
Categorie Financieel Advies