Het verschil tussen Marketing en Public RelationsPublic Relations

Public Relations (afgekort PR) heeft tot doel het bevorderen van de relatie tussen een organisatie c.q bedrijf en haar publieksgroepen of klanten, door een positief imago ofwel goodwill te creëren.

Er wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om het publiek te informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, en promoties.
Kort gezegd: “Public Relations zorgt ervoor dat mensen op een bepaalde manier over het bedrijf denken.”

De termen PR ofwel Public Relations en Marketing worden vaak door elkaar gehaald.
Graag maak ik het verschil duidelijk.

Public Relations; datgene wat een bedrijf c.q. organisatie onderneemt om te zorgen dat mensen op een bepaalde manier over het bedrijf denken.

Marketing; “datgene wat een bedrijf doet om de verkoop van producten en/of diensten te bevorderen.”

Public Relations en Marketing...  een gouden team?

Public relations draait om het profileren van een bedrijfsimago en Marketing is gericht op het vergroten van de verkoop. Er is een duidelijke overlap tussen beide specialismen.
Je kunt gerust aannemen dat PR en marketing samen een gouden duo vormen.
Marketing kan niet zonder PR en PR niet zonder marketing.

Je komt geen stap verder wanneer je als bedrijf of dienst niet weet wat je commerciële boodschap is en hoe je dit kunt uitdragen.

Men denkt vaak dat een Marketing en PR strategie alleen is voorbehouden aan grote bedrijven met een ruim budget. Maar ook voor ZZP-ers en MKB-bedrijven zijn er door de vele (gratis) social media kanalen grote kansen om gebruik te maken van marketing en je te onderscheiden van je concurrent.

Heb jij een strategie waarin duidelijk is wat je wilt communiceren, aan wie je de boodschap wilt overbrengen en hoe je deze personen kunt bereiken?

Een goede strategie en vooral de uitvoering, zorgt voor succes en daarmee voor extra omzet. Hierin zul je moeten investeren, maar het zal zich zeker uitbetalen.
Immers, het zal je veel tijd, geld en moeite kosten om een verkeerd imago om te buigen.
Bovendien, wanneer je eenmaal de verkeerde weg bent ingeslagen , door je online profilering , Public Relations en Marketing niet op een slimme manier in te zetten,  zul je een zwaar traject moeten volgen om alsnog de juiste doelgroep te bereiken,.

Communicatiemiddelen

De PR verloopt via verschillende kanalen:

  • mond-tot-mond ofwel buzz-marketing
  • media als kranten, radio, televisie
  • beurzen, evenementen, campagnecongressen
  • Social Media, gespecialiseerde websites en het Web

PR heeft ook een signaalfunctie om trends en nieuws uit de buitenwereld op te merken en hierop adequaat op in te spelen.
Actualiteit is een belangrijk onderdeel voor de Public Relations van een organisatie of bedrijf.

Pride & Proud... als je gezien wilt worden!

Wat is Promotie?

Een onderdeel van Personal en Public Relations is Promotie, waarmee  het onder aandacht brengen van een nieuw of bestaand product of service bedoeld wordt, om de omzet positief te beïnvloeden.
De rol van internet is enorm gegroeid en het World Wide Web geldt naast de bedrijfsbrochure en de folder als het belangrijkste medium. Met de komst van sociale mediakanalen als weblogs, Google+, PinterestLinkedInFacebook en Twitter zijn er nieuwe kanalen ontstaan voor online marketing.

Advertising is saying you’re good. PR is getting someone else to say you’re the best..

Pride & Proud PR en Communicatie richt zich op de online profilering van bedrijven.

 
 
 
Verwante publicaties van dezelfde auteur:

 
Categorie Marketing Advies