Waarom zou je bloggen voor je bedrijf? Wat rechtvaardigt de kosten en inspanningen? Is het de moeite waard om zoveel tijd aan het bloggen te besteden?

Anderzijds; kan mijn bedrijf zich eigenlijk wel veroorloven om niet nadrukkelijk aanwezig te zijn op het internet? Dat zijn allemaal terechte vragen. Hieronder ga ik uitleggen waarom bloggen heel veel kan bijdragen aan het succes van je bedrijf. Mijn argumenten zijn talrijk en daarom heb ik ze in 4 hoofdcategorieën onderverdeeld:

A: Informatieverschaffing
B: Websitebezoekers aantrekken
C: Vertrouwen opbouwen
D: Conversie genereren

Bloggen voor je bedrijf

A: Informatieverschaffing

1. Licht je doelgroep in over jouw bestaan en activiteiten

blog als visitekaartje

In eerste instantie probeer je op je website zoveel mogelijk informatie over je bedrijf te geven. Dat doe je bij voorkeur op een logische en overzichtelijke manier, zonder teveel uit te wijden. Die informatie is redelijk statisch. De blogsectie daarentegen is dynamisch. Daar kun je je selectiever tot je doelgroep richten en ze op een hapklare manier bijbrengen wat er zich in en om jouw bedrijf allemaal afspeelt.

Dit veronderstelt dat je precies weet wie jouw doelgroep is, wat er daar speelt en hoe jouw bedrijf daar een rol in kan vervullen. Je anticipeert bij het bloggen op eventuele vragen en je leeft je in. Het blog is niet bedoeld voor rechtstreekse verkoop, maar om te informeren en vertrouwen op te bouwen.

Extra informatie:

2. Geef antwoord op vragen over je zakelijke activiteiten in de vorm van blogs

blog als zakelijke cv

In je contacten met (potentiële) klanten worden vaak vragen gesteld, die je niet in twee zinnen kunt beantwoorden. Het is dan efficiënter om tevens naar een relevant blog te verwijzen. Zo kun je bijvoorbeeld de klantenservice en de verkoopafdeling ontlasten.

Het hoeven trouwens niet altijd vragen te zijn die rechtstreeks op jouw bedrijf betrekking hebben. Het kunnen ook vragen zijn over aanverwante of supplementaire diensten, die de afname van jouw dienst of product mogelijk maken. Een blog kan dan de vorm krijgen van een handleiding.

Op deze manier maak je van je website en blog optimaal gebruik en ben 24/7 uur open voor je klanten.

3. Werk je "Veelgestelde vragen", FAQ's, verder uit in de vorm van blogs

blog als FAQ

Heb je een website met een sectie "Veelgestelde vragen"(FAQ's), dan zijn de antwoorden meestal kort en bondig. Dat bevordert de overzichtelijkheid en toegankelijkheid. De antwoorden kun je dan vervolgens verder uitwerken in blogs, voorzien van diagrammen, video's en foto's. De antwoorden in je "Veelgestelde vragen" sectie kunnen dan een link bevatten naar het relevante blog.

Deze werkwijze zorgt er ook voor dat er meer structuur komt in de totale informatievoorziening. Een logische opbouw bevordert niet alleen de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de website, maar draagt ook bij aan de ranking van de website in de zoekmachines. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Heb je nog geen sectie met veelgestelde vragen, dan zou het opstarten ervan zeker aan te bevelen zijn, vooral in combinatie met je blogsectie.

4. Spit in je blog een bepaald onderwerp gedetailleerd uit

blog als toelichting

Sommige onderwerpen zijn zo belangrijk, dat zij extra uitwerking verdienen. Onderzoek en ervaring kunnen uitwijzen dat een bepaald zoekwoord (of combinatie van zoekwoorden) uitermate relevant is voor jouw bedrijf en potentiële klanten. Met je blogs kun je je dan speciaal focussen op zo'n zoekwoord om de online vindbaarheid te bevorderen. Het is dan zaak om een dergelijk onderwerp tot de bodem uit te zoeken en uitgebreid in te gaan op alle aspecten ervan. Haal alles uit de kast: bronnenonderzoek, statistische en feitelijke onderbouwing, ondersteunende illustraties en eventueel video's.

Doe je dat op die manier en update je de inhoud bij tijd en wijle, dan kun je ervan uitgaan dat zo'n blog jarenlang zal zorgen voor websitebezoek. Gebruik je meerdere grote blogs om het onderwerp uit te diepen, dan kun je door interne linking er een kenniscluster van maken. Kwalitatieve clusters worden extra gewaardeerd door de zoekmachines. Zij vormen zo op den duur de pijlers onder je online aanwezigheid.

5. Gebruik je blogs voor het maken van een e-book

blogs converteren in e-book

Heb je op een gegeven moment een aantal blogs gemaakt over aanverwante onderwerpen, dan kun je overwegen om ze samen te voegen tot een e-book. Een e-book vergroot je expert status en stelt je in staat om je kennis en ideeën over een bepaald onderwerp, overzichtelijk te presenteren. Een e-book is zonder al teveel moeite professioneel op te tuigen. Een goed verzorgde omslag, inhoudsopgave, extra foto's, diagrammen en grafieken, bronvermeldingen en andere verwijzingen zorgen voor de juiste uitstraling.

Een e-book is ook uitstekend geschikt als weggevertje voor de opbouw van nieuwsbrievenlijsten of bij directe contacten met potentiële klanten.

6. Blogs als persberichten

Blogs als persberichten

Persberichten kun je ook verpakken in de vorm van korte blogs. Interessante nieuwsfeiten over je bedrijf, producten en diensten kun je in blogs natuurlijk aantrekkelijk uitwerken. Zo zijn het geen droge mededelingen, maar aanleidingen om wat meer achtergrondinformatie te geven, bijvoorbeeld ook over de mensen achter de feiten. Dat geeft een meer persoonlijke noot aan het verhaal, waarmee lezers zich beter kunnen identificeren.

Dit soort als blogs vermomde persberichten kun je ook aan andere websites aanbieden en zijn goed te delen via de social media.
 

B: Websitebezoekers aantrekken

7. Blogs zorgen voor nieuwe relevante content op je website

blogs als contentverversers

Een website die tijden onveranderd is, zal langzaamaan wegzakken in de zoekmachines. Hoe lager de ranking van een website is, des te lager is het websitebezoek. Zoekmachines zien graag dynamische websites waar steeds weer wat nieuws te indexeren valt. Verse en actuele content komt automatisch op de website te staan, zodra er weer nieuwe blogs worden gepubliceerd.

Je brengt zo een zichzelf versterkend effect teweeg. Verse content wordt gewaardeerd door de zoekmachines. Die belonen met meer zoekverkeer. Meer bezoekers op de website zorgen voor meer interactie. Ook dat scoort weer goed bij de zoekmachines. De ranking gaat verder omhoog etc. etc. Regelmatig blogs publiceren blijkt in de praktijk makkelijker te zijn, dan het updaten van de website zelf.

8. Zoekmachines indexeren de blogs

blogs vergroten website index

De regelmatige publicatie van blogs is voor de zoekmachines een reden om steeds vaker je website te bezoeken (te crawlen) en de nieuwe blogs te indexeren. Een blog is een afzonderlijke pagina op je website en wordt opgenomen in de index. Elke pagina die aan de index wordt toegevoegd vergroot je kansen om gevonden te worden. Je kunt trouwens Google ook zelf vragen om je website opnieuw te laten crawlen.

Een blog opent ook de mogelijkheden om het zoekwoordenspel te verfijnen. Een goed opgezette website heeft natuurlijk al een zoekwoordenstrategie geïmplementeerd, maar met behulp van blogs kun je die strategie verder uitwerken. Blogs geven de ruimte om steeds meer relevante zoekwoorden (long-tail zoekwoorden) en/of zoekwoordencombinaties te verwerken. Dat vergroot je bereik en trekt alsmaar meer potentiële klanten aan.

9. Trek organisch websitebezoek naar je website met bloggen

blogs trekken organisch verkeer aan

Door regelmatig blogs te publiceren, creëer je een groot vangnet op het internet. Mensen die op zoek zijn naar informatie over bepaalde onderwerpen, kunnen over jouw blogs struikelen en daardoor terechtkomen op jouw website. Dat organisch verkeer op je website is een extra. Het zijn namelijk geen bezoekers die direct naar jouw bedrijf en je bedrijfsnaam op zoek waren.

Met een goede zoekwoorden/blogstrategie ben je in staat veel organisch websiteverkeer af te vangen. Een flinke stroom aan potentiële klanten vertegenwoordigt een bepaalde commerciële waarde. Die waarde kun je afzetten tegen de kosten en inspanningen die het bloggen met zich meebrengt. Bloggen is daarom bijvoorbeeld een zeer sterk alternatief voor bijvoorbeeld Google adwords. Op lange termijn is bloggen eenvoudigweg goedkoper.

Extra informatie: benodigde minimale blogfrequentie voor zichtbaar resultaat

10. Richt je ook op duurzame tijdloze content

blogs als tijdloze bron van kennis
Nog niet zo heel lang geleden vond men dat de ideale omvang van een blog rond de 400 woorden lag. Dat is genoeg om een bepaald onderwerp/zoekwoord kort en bondig uit te werken. Groot genoeg om de ongeduldige lezers voldoende te boeien. Inmiddels is men erachter gekomen, dat ook grote blogs (min. 1000 woorden, bij voorkeur rond 2000 woorden) het erg goed kunnen doen. Uiteraard geldt ook hier, dat het succes volledig afhangt van de inhoud van het blog.

Sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor lange zogenaamde hoeksteenblogs. Helemaal, wanneer je de inhoud van dergelijke blogs regelmatig kunt updaten met nieuwe informatie en inzichten. Een dergelijk blog kan zo uitgroeien tot een referentiepunt voor een specialisatie op een bepaald vakgebied. Dat is zeer gunstig vanwege extra organisch zoekverkeer, de ranking van je website en je status als expert. Ook kun je er weer kleinere blogs onder hangen, waarin je specifieke onderwerpen nog verder kunt uitdiepen.

11. Maak van je blog een prettig gesprek

blog als conversatiemiddel

Een blog stelt je in staat om op een informele manier je direct te richten tot je lezers. Daar waar je website meestal strak en formeel is georganiseerd, geeft een blog je de ruimte om jezelf te zijn. Ben je in staat om je goed in te leven in je lezers, dan weet je precies wat voor toon je moet aanslaan.

Je praat als het ware direct met je lezer, je lokt discussies uit, je vermijdt algemeenheden en je laat jezelf zien. Hierdoor ontstaat verbondenheid en bouw je rustig aan een langdurige vertrouwensrelatie.

Extra informatie: Blog als een goed gesprek

 

12. Gebruik op je website interne links tussen relevante content

blogs interlinken

Een manier om de effectiviteit van je blogs sterk te vergroten, is het onderling koppelen (linken) van verwante blogs en het koppelen van blogs aan relevante teksten op de website.

Dat heeft allerlei voordelen. Het verhoogt de gebruikers- en zoekmachinevriendelijkheid van de website en dat leidt tot meer bezoekers en zorgt voor een intensiever gebruik van de website. Het "clusteren" van content is een beproefde methode, waarmee je met weinig moeite veel extra rendement weet te creëren.

Extra informatie: Onderling linken van blogs
 

C: Vertrouwen opbouwen

13. Laat in je blogs zien waar je voor staat

identificatie via blogs

Ergens op je website heb je ongetwijfeld verteld wat jouw missie is. Waar staat jouw bedrijf voor, hoe zie je de toekomst van jouw bedrijf voor je en hoe denk je daar te komen. In je blogs kun je daar veel uitgebreider op in gaan. Blogs geven je de gelegenheid om de lezers te laten zien wie jij bent, waar je voor staat, waarin jij je onderscheidt en hoe jouw bedrijf je aan het hart ligt.

Belangrijk daarbij is, dat die missie gericht is op het helpen van je klanten. Je wilt in je blogs je lezers ervan overtuigen dat jij er voor hen bent. Dat jij er alles aan zult doen om hen het leven makkelijker te maken. Voorbeelden over de manier waarop jij jouw missie in de praktijk gestalte geeft, helpen enorm bij het winnen van vertrouwen.

14. Deel in je blogs je passie

blogs geven passie weer

Enthousiasme is aanstekelijk. Dat geeft je een goed gevoel en het vertrouwen dat je in zee gaat met iemand die er echt voor gaat. Staat je klant voor je neus, dan is het relatief simpel om dat enthousiasme en passie voor je bedrijf te demonstreren. Aan dat moment gaat echter meestal een lange kennismakingsroute vooraf. Het zou fijn zijn als je in die aanloopfase je passie ook al zou kunnen tonen. Daar zijn blogs bij uitstek geschikt voor!

In je blog kun je al je hartstocht stoppen. Gekoppeld aan een gezonde dosis empathie, kun je op een heel menselijke manier contacten leggen via je blogs. Ken je "klant" en laat zien hoe graag jij bereid bent zijn/haar problemen op te lossen en uitdagingen het hoofd te bieden.

15. Laat anderen delen in je succes

delen in succes via blogs

Wie maken een bedrijf succesvol? Het kan zijn dat jij daar in grote mate verantwoordelijk voor bent, maar je doet het nooit alleen. Partners, werknemers, klanten, leveranciers, zakelijke relaties en je persoonlijke achterban zijn allemaal stakeholders in jouw bedrijf. Zij zijn in mindere of meerdere mate mede-verantwoordelijk voor het succes.

In je blogs kun je hen voor het voetlicht brengen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van interviews, waarin zij hun rol in het hele proces kunnen toelichten. Dat vergroot de betrokkenheid, zorgt voor teambuilding, geeft vertrouwen bij klanten, leveranciers en financiers.

16. Blogs verhogen je betrouwbaarheid

blogs verhogen betrouwbaarheid

Ben je staat om voor een langere tijd kwalitatieve blogs te publiceren, dan komt dat je reputatie als betrouwbare ondernemer zeer ten goede. Je laat zien dat je bereid bent om echt werk te maken van het onderhouden van goede klantrelaties. Je laat zien wat je in huis hebt, welke ervaringen je hebt opgedaan en hoe je mensen kunt helpen.

Frequent bloggen vergt discipline en uithoudingsvermogen. Dat zijn goede eigenschappen. Bloggen betekent transparantie naar de klant toe. Zou ik, ceteris paribus, moeten kiezen tussen 2 ondernemers, ééntje met een goed blog en ééntje zonder, dan lijkt die keuze makkelijk.

17. Trek met je blogs binnenkomende links aan

inbound links aantrekken met blogs

Zijn jouw blogs van hoge kwaliteit, dan zullen anderen graag naar jouw blogs verwijzen. Het betekent een erkenning van jouw status als autoriteit. Die verwijzingen vinden onder meer plaats door middel van links naar je blogs, zogenaamde binnenkomende links. Hoe meer van dat soort links je weet aan te trekken, des te meer zullen de zoekmachines je weten te waarderen. Dat resulteert in een hogere website ranking en dat betekent meer website bezoekers.

Dit proces werkt nog beter, wanneer de binnenkomende links afkomstig zijn hoogwaardige websites. Zo zal een link van een universiteit zeer hoog scoren. Om dat te bereiken zul je goed onderbouwde blogs moeten publiceren, die bepaalde onderwerpen deskundig uitspitten.

18. Word een autoriteit op jouw vakgebied

blogs voor autoriteits-status

Expert status bereiken op je vakgebied betekent eigenlijk dat je kostje gekocht is. Het geeft je een ijzersterk argument bij je klantcontacten. Je kunt makkelijk laten zien dat je weet waarover je het hebt. Dat geeft vertrouwen.

Daar komt nog bij dat die expert status, verkregen met de publicatie van kwalitatieve blogs, ook zal zorgen voor veel extra "aanloop". Zoekmachines zijn dol op experts en belonen hen met extra organische zoekresultaten, dus meer bezoekers.

Het betekent wel dat je de focus van je blogs richt op alles wat met dat vakgebied van doen heeft. Je bespreekt (nieuwe) vakliteratuur, trends, invloeden vanuit andere vakgebieden, relevante discussies en praktische toepassingen. Kortom je gaat de diepte in, waarbij je bij voorkeur korte en lange blogs met elkaar afwisselt.

Extra informatie: Autoriteitspositie opbouwen

19. Deel actuele en uitdagende ideeën van anderen op je blog

via blogs ideeën delen

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Het internet staat bol van de ideeën, goede en slechte. Vind je goede ideeën die passen binnen jouw blogcultuur, dan kun je die zeker delen met je achterban.

Provocatieve ideeën kunnen zo prachtige aanleidingen zijn tot stevige discussies, ook via de social media. Zo vergroot je stilaan het bereik van je blogs (en je website) en bouw je aan je reputatie en bekendheid. Alles dat bijdraagt aan de verlevendiging van je blog, moet je met beide handen aangrijpen.

NB: dit is geen aanmoediging tot het plegen van plagiaat. Werk altijd met goede bronvermeldingen en vraag waar nodig om toestemming.

20. Stop video's en presentaties in je blogs

blogs met video's
Het visuele aspect van blogs is bijzonder belangrijk. Dat het oog ook wat wil blijkt overduidelijk uit de statistieken. Blogs voorzien van video's, slideshows, foto's en grafieken scoren 40% beter dan blogs die alleen uit tekst bestaan.

Vooral video's zijn bij uitstek geschikt om op een persoonlijke manier een boodschap over te brengen. Bovendien zijn dit soort mooi aangeklede blogs makkelijk via de social media te verspreiden.

21. Laat zien dat je er nog bent en bij de les bent

blogs als teken van leven

Hoe vaak hebben jouw klanten behoefte aan jouw product of dienst? Er kunnen vaak jaren overheen gaan, voordat zij je weer nodig hebben. Als dat moment daar is, dan wil je wel dat zij aan jou denken. Direct contact onderhouden met enige frequentie is vaak ondoenlijk. Tenzij je een goed blog hebt!

Door regelmatig te bloggen blijf je in beeld. Je laat zien dat je er bent, dat je vol zit met ideeën en oplossingen en dat je open staat voor zaken doen. Zonder dat je opdringerig bent, onderhoud je zo op een sympathieke manier het contact met je (potentiële) klanten.

D: Conversie genereren

22. Blogs lenen zich goed voor verspreiding via de social media

blogs voor social media

De kracht van social media zit in het enorme potentiële bereik. Door likes en retweets kan je boodschap tot ver buiten je eigen kring van volgers reiken. Voorwaarde is wel dat je iets deelt dat de moeite van het delen waard is. Met de mededeling "ik sta al een half uur in de file" win je geen oorlogen.

Het gaat er dus om dat je iets deelt dat waarde heeft. Kwalitatieve blogs die oplossingen aanreiken, verbeteringen mogelijk maken en prettig leesbaar zijn, vallen in die categorie. Weet je de juiste snaar te raken, dan kunnen de social media voor een lawine aan websitebezoekers zorgen en tot talloze waardevolle contacten leiden.

23. Aansporen tot actie, call to action (CTA)

blogs en CTA's

Hoewel een blog niet bedoeld is voor directe verkoop, is er niets op tegen om het blog te gebruiken om bij de lezers interactie te ontlokken. Je kunt de lezers vragen of zij een commentaar op het blog willen geven, mee willen doen aan een enquête, een e-book willen downloaden, zich inschrijven voor de nieuwsbrief etc. ect.

Dat zijn allemaal manieren om je potentiële klanten dichter naar je toe te halen of zelfs direct met hen in contact te komen. Elk blogartikel voorzien van een goede CTA, kan leiden tot conversie.

Extra informatie: Hoe spoor ik mijn lezers aan tot actie?

24. Gebruik je blogs voor je nieuwsbrieven

blogs voor nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden vaak alleen gebruikt voor directe conversie. De lezers worden bijvoorbeeld uitgenodigd om gebruik te maken van bepaalde aanbiedingen of om webinars en evenementen bij te wonen.

Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar door blogs toe te voegen aan de nieuwsbrieven verzacht je het eenzijdige karakter. Je vraagt wat van je lezers, maar je biedt tegelijkertijd ook waardevolle informatie aan. Voor wat, hoort wat.

25. Ondersteun offline activiteiten

blogs ondersteunen offline

Het is waar dat de online activiteiten steeds belangrijker zijn geworden, maar dat neemt niet weg dat organisaties natuurlijk nog steeds offline actief zijn. Netwerkbijeenkomsten, congressen, beurzen, traditionele marketingcampagnes en interviews vinden uiteraard nog steeds plaats.

Een goede strategie zorgt ervoor dat online en offline elkaar versterken. Zo zorgt een sterke online aanwezigheid ervoor, dat je op een netwerkbijeenkomst hoogstwaarschijnlijk geen onbekende bent. Tevens is die online activiteit een geweldige aanvulling op je visitekaartje. Ben je ingepland op een beurs, dan kun je via je blogs alvast de weg effenen en je publiek opwarmen.

26. Uitproberen van verschillende marketing campagnes

blogs voor testen

Blogs zijn geweldige ideeëngenerators. Nadenken over je activiteiten en de behoeften van je klanten, over alternatieve oplossingen en veranderende markten, leidt altijd weer tot nieuwe ideeën. Hoe beter je begrijpt hoe jouw diensten of producten inspelen op de behoeften van je klanten, des te beter weet je hoe je hen moet aanspreken.

In je blogs kun je ideeën op je lezers loslaten en kijken hoe zij daarop reageren. Aan wat voor soort informatie hebben zij behoefte? Staan zij open voor e-books, video's of webinars? Of allemaal?

Extra informatie: Klantwervingsmethoden

27. Begrijp je klant beter

blogs voor klantbegrip

Nog iets specifieker dan het voorgaande, blogs zijn natuurlijk ook in te zetten voor klantonderzoek. Wil je goed kunnen inspelen op klantbehoeften, dan moet je je typische klant (buyer persona) goed analyseren. Feedback op blogs, in blogs verwerkte enquêtes en andere door blogs opgewekte interactie helpen enorm bij die beeldvorming.

Ook nieuwe ideeën, diensten en producten kun je via je blogs loslaten op je doelgroep. Misschien blijkt wel dat je doelgroep veel groter is dan je oorspronkelijk dacht!

Zonder grondige kennis van je klantbehoeften wordt het opwekken van conversie problematisch.

28. Blogs faciliteren interactie

blogs en interactie
Blogs brengen leven in de brouwerij. Tegen een website ga je normaal gesproken niet aan staan praten, tegen een uitnodigend blog wel. Een blogger die de kunst verstaat om de lezers te prikkelen, te provoceren en anderszins tot interactie weet uit te dagen, doet het goed.

Blogs zijn bedoeld om je nader tot je lezers/klanten te brengen, je inzicht te geven over wat er bij hen speelt en hoe zij denken over jou en je aanpak. Je zoekt contact en bloginteractie is een eerste goede stap.

29. Blogs als conversiemiddel

Blogs als conversiemiddel

Zoals de titel van dit blog aangeeft, dit gaat over zakelijk bloggen. Hoewel het altijd mooi is wanneer je van je hobby je werk kunt maken, bij zakelijk bloggen gaat het uiteindelijk om het rendement. Dat rendement hoeft zich natuurlijk niet altijd in keiharde euros uit te drukken, maar je verwacht wel van je blogs dat zij een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat.

Je maakt dat meetbaar aan de hand van het aantal lezers, downloads van e-books, inschrijvingen op nieuwsbrieven, deelnames aan webinars, directe contacten, retweets en likes en nog veel andere KPI’s of Kritieke Prestatie Indicatoren.

30. De effectiviteit van blogs

Veel hangt af van de gekozen blogstrategie, van de kennis van de doelgroep, van de volharding en discipline bij het bloggen en van de flexibiliteit om in te kunnen spelen op feedback. Dat klinkt als een hele opgave. Je moet je echter wel realiseren, dat je hier geleidelijk je weg in vindt. Dat loopt parallel met de mate waarin je resultaten gaat zien. Die resultaten blijken dan trouwens weer een geweldige motivator te zijn.

Bloggen is géén korte termijn strategie. Het kost tijd om voldoende conversie te halen uit het bloggen. Begint dat eenmaal flink op gang te komen, dan pluk je er ook jarenlang de vruchten van.

Extra informatie: