16469929_s, PensioenzoekplaatjeDe door pensioenuitvoerders opgegeven pensioenbedragen en -data sluiten vaker niet dan wel aan op de AOW die u gaat ontvangen. Voor de meesten geldt dat de in het verleden opgebouwde pensioenen een andere ingangsdatum kent dan dat tegenwoordig de AOW ingaat.

Als u bent geboren ná 1 mei 1954 is de pensioendatum 67 jaar.
De AOW gaat echter eerder in wanneer u vóór deze datum bent geboren bent. De meeste Nederlanders willen de ingang van het aanvullende pensioen gelijk laten lopen met hun AOW.

Allereerst zal men kijken of het pensioeninkomen aansluit bij de financiële wensen.

Men neme een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl en daarbij de pensioenopgaven die verzekeraars en pensioenfondsen verstrekken.

Nu wordt het “tricky”. Veel pensioenen hebben verschillende pensioeningangsdata, veelal  tussen de 62 en 67 jaar.

Afijn, als de ingangsdatum van aanvullende pensioenen 67 jaar is en u wilt uw pensioen laten ingaan op dezelfde datum als u uw AOW gaat ontvangen, dan moet de ingangsdatum van het pensioen vervroegd worden.
De afspraak die uw werkgever namelijk veelal met de pensioenuitvoerder heeft gemaakt voor de huidige opbouw van pensioen is dat het pensioen op leeftijd 67 jaar wordt uitgekeerd ook al is nu al bekend dat u uw AOW eerder gaat ontvangen. Dit is om administratief-technische redenen, maar voor u wel onhandig.

Vervroeging van de ingangsdatum van het pensioen betekent een lagere uitkering.
-   Er wordt minder lang premie betaalt omdat de pensioenopbouw stopt als u uit dienst gaat en/of
met  pensioen bent) en
-  als men eerder begint met het levenslang uitkeren van het pensioen zal er langer en dus per saldo
meer uitgekeerd worden.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk stukken pensioen die uit gaan keren voordat uw AOW ingaat. Indien u kiest voor uitstel zou dat een hogere uitkering beteken. Of dat lucratief is moet goed bekeken worden.

In pensioenreglementen staat precies welk percentage uw pensioenuitkering hoger of lager bij uitstel of vervroeging van de ingangsdatum.
Let op: Ook staat er wat de voorwaarden zijn, bijvoorbeeld tenminste 6 maanden van tevoren aangeven dat men de ingangsdatum wil wijzigen.

Een andere onduidelijkheid in de opgave van de pensioenuitvoerder kan zijn dat u wel een partner hebt op de pensioendatum maar dat in uw regeling een deel van het ouderdomspensioen uitgeruild moet worden om te zorgen dat uw partner een acceptabel partnerpensioen genereert bij uw overlijden. De uitruilfactoren staan in dat geval ook in het pensioenreglement.

Al met al is pensioen met verschillende ingangsdatum van het pensioen een zoekplaatje geworden.

Er zijn werkgevers die hun werknemers bijvoorbeeld een gesprek van een uur met een pensioendeskundige aanbieden. Maak dit bespreekbaar.
Dit is zeker geen overbodige luxe.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies