Werken op hoogte

Er zijn jaarlijks tientallen ongevallen met ‘werken op hoogte’.  Er wordt in de bouw en industrie veel met steigers gewerkt. De ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) constateert al jaren dat het flink mis is met het gebruik van en het werken op steigers. Ruim 70 % van de steigers voldoen niet.  Onvoldoende of geen toezicht door een toezichthouder steiger is mede een oorzaak dat onveilige steigers of onveilig werken op een steiger in stand blijft

steiger-3

Het doel van een steiger is om zo veilig mogelijk te werken met een aanvaardbaar risico. Zonder enig risico kun je niet op hoogte werken, valgevaar blijft altijd bestaan. Zaak is wel om de risico's te minimaliseren.

Een aantal zaken zijn van belang:

 • Het steigermateriaal moet deugdelijk zijn;
 • De constructie moet volgens de richtlijnen zijn gebouwd;
 • De medewerkers moeten competent zijn;
 • De toezichthouder steiger moet de  richtlijn steigers kunnen toepassen;
 • De steiger mag niet anders gebruikt worden dan voor het beoogde doel;
 • De steiger moet regelmatig geïnspecteerd worden.

rolsteiger-fout-3

Op ieder project behoort een toezichthouder steiger te zijn. De toezichthouder steiger moet dan wel voldoende kennis hebben om de taak als toezichthouder goed uit te kunnen voeren.

steiger-5

Oorzaken onveilig steigergebruik

Onveilig steigergebruik begint al bij de inkoop en werkvoorbereiding. De calculator of werkvoorbereider heeft onvoldoende kennis hoe de steiger er behoort uit te zien en selecteert voornamelijk op prijs. De steigerbouwer  moet vaak 'korting' geven en pakt deze 'korting' terug door een steiger te plaatsen die niet voldoet. De steiger is dan te licht of te smal, geen uitbouw waar nodig is. Niet dicht gelegd tegen de gevel, een kantplank die mist. Niet alle steigerbouwers gaan daar in mee, maar een aantal wel.

Het Arbobesluit eist dat er een toezichthouder steiger is die periodiek (minimaal 2 wekelijks) de steiger keurt. Ook bij een wijziging aan de steiger of na een periode van slecht weer zoals ijzel of storm, moet de steiger gekeurd worden. Dat mag het bedrijf zelf doen of laat het doen door de steigerbouwer.  Dat gebeurt veel te weinig. Het keuren wordt 'bezuinigd' en er is onvoldoende kennis in het eigen bedrijf om serieus te keuren.

Onveilig steigergebruik komt vaak door onvoldoende veiligheidsbewustzijn bij de gebruikers. De gebruikers van de steiger zijn vaak niet op de hoogte wat wel en niet kan op een steiger. Wat kom ik nogal eens tegen:

 • Luiken blijven openstaan;
 • De steiger is 'volgepakt' met materiaal, er is geen looppad meer;
 • De steiger is niet dicht gelegd tegen de gevel;
 • Er wordt met trappen gewerkt op de steiger.

steiger-6

Ja, als niemand de medewerkers erop wijst en zij gaan ervan uit dat her zo 'hoort' , dan is het niet verwonderlijk dat er tientallen ongevallen per jaar plaatsvinden.

Opleiding toezichthouder steiger

Deze cursus beoogt de volgende competenties te verbeteren:

 1. De medewerker is nu voldoende onderlegd om mee te denken en te bepalen wat de optimale steigerconfiguratie is;
 2. De medewerker heeft voldoende kennis om als gesprekspartner op te treden richting steigerbouwers en waar nodig deze te corrigeren.
 3. De medewerker heeft voldoende kennis om steigergebruikers te kunnen wijzen op risico’s en en waar nodig de gebruikers bij onjuist gebruik te kunnen  aanspreken.

 

Deze cursus kan ik u incompany aanbieden of met een inloop. Reactie op deze blog wordt dezelfde dag nog behandeld.

 
 
 
 
Publicaties van dezelfde auteur:

Categorie Organisatie Advies