Het opschuiven van de pensioeningangsdatum en de AOW-ingangsdatum brengt onder meer met zich mee, dat veel werknemers moeite hebben om hun huidige werkzaamheden op hetzelfde niveau vol te houden. Er is een duurzame oplossing binnen bereik.

Veel werkgevers bieden een vitaliteitsregeling aan!

Vitaliteitsregeling:

Vitaliteitsregeling

Deze regeling houdt in, dat vanaf een overeengekomen minimum leeftijd werknemers de mogelijkheid hebben om minder te gaan werken, zonder evenredige vermindering van het salaris. Ook blijft de pensioenopbouw doorlopen op basis van het oorspronkelijke salaris. Er wordt dus minder salaris gekort dan de kortere arbeidsduur zou rechtvaardigen en de pensioenopbouw blijft intact.

Bijvoorbeeld 80/90/100%:

·         80% werken vanaf leeftijd 58 jaar

·         tegen 90% van het salaris

·         en 100% pensioenopbouw.

Andere percentages zijn toegestaan.

Voordelen voor de medewerkers

Het aanbieden van een vitaliteitsplan kan voor werknemers de volgende voordelen hebben:

 • Uit onderzoeken blijkt dat meer dan 50% van alle werknemers opziet tegen langer werken en verwacht veranderingen in werk en functie;
 • Bijna de helft van de werknemers verwacht dat langer doorwerken ten koste gaat van hun gezondheid;
 • Een ruime meerderheid van de werknemers is van mening dat hun werk te zwaar gaat worden;
 • Zorgkosten zullen toenemen bij het bereiken van een hogere leeftijd;
 • Werknemers kunnen alvast wennen aan pensionering en loskomen van hun werk;
 • Zij kunnen een betere verhouding en balans tussen werk en privé regelen zonder dat zij veel salaris inleveren;
 • Een zeer ruime meerderheid van de werknemers wil eerder kunnen stoppen met werken (hetgeen ook mogelijk is met een pensioenregeling);
 • De belastbaarheid van werknemers wordt beter waardoor het verzuim zal afnemen zonder dat dit ten kosten gaat van de pensioenopbouw;
 • Meer vrije tijd met een beperkt loonoffer en behoud van pensioenopbouw.

 

Voordelen werkgever

In veel branches wordt het lastiger om goed personeel te krijgen. Met een vitaliteitsplan kijkt de werkgever ook naar de verdere toekomst en kan zich onderscheiden.

Het aanbieden van een vitaliteitsregeling kan voor werkgevers de volgende voordelen hebben:

 • De loonkosten dalen;
 • Bij veel bedrijven stijgt het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren, waardoor de verhouding jong/oud verbeterd kan worden;
 • De werkgever kan jongere werknemers aannemen die in de regel goedkoper zijn dan oudere werknemers;
 • Verzuimkosten oudere werknemers zijn landelijk hoger dan die van jongeren en de kosten voor verzuim komen voor rekening van de werkgever;
 • Oudere werknemers kunnen langer gezond en met meer plezier doorwerken;
 • Hierdoor gaat geen kennis verloren;
 • Er wordt iets gedaan aan zwaar werk;
 • Vitaliteit voor de onderneming.

 

 

Randvoorwaarden Vitaliteitsplan

Het is van belang dat een vitaliteitsplan wordt vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Enkele aanvullende punten zijn:

 • Werknemers hebben hulp nodig van HR;
 • Maak ook gebruik van de mogelijkheden van om- en bijscholing;
 • De pensioenregeling moet worden aangepast aan het geven van deze mogelijkheid omdat in de huidige pensioenovereenkomst zal zijn opgenomen dat pensioen wordt opgebouwd over het in dat jaar verdiende salaris;
 • Demotie is mogelijk vanaf 10 jaar voor de pensioendatum;
 • Gebruik maken moet vrijwillig zijn.

 

 

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden over dit soort pensioenonderwerpen, klik dan op deze link voor de nieuwsbrief van or-pensioenadviseurs voor ondernemingsraadsleden.

 

 

Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies