pensioenindexatieVeel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede pensioenindexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde 70%.
In veel gevallen stelt de indexatie helaas niet veel voor en is hier extra aandacht voor nodig van de werknemersvertegenwoordiging. Zeker omdat de pensioenen de afgelopen jaren (onder andere door overheidsmaatregelen) fors versoberd zijn, zou extra aandacht voor indexaties gebruikt kunnen worden om weer wat opgelopen pensioenachterstand in te halen. Zeker als de bedrijfsresultaten dit toelaten. Het inleveren van pensioen was immers bedoeld als steun voor betere bedrijfsresultaten.

Indexatie

De bedoeling van het toekennen van indexaties van de pensioenen is dat de inflatie wordt bijgehouden.
Indexaties kunnen gelden voor opgebouwde pensioenen, ingegane pensioenen (partnerpensioen en ouderdomspensioen) en het pensioen dat je hebt opgebouwd nadat je van baan wisselt.

Bedoeling van indexatie is dat het pensioen niet wordt uitgehold door inflatie. Deze is de afgelopen jaren historisch laag geweest, maar over de afgelopen 40 jaar was deze 4%.

Toeslagen (on) voorwaardelijk?

De indexatie kan op twee manieren worden vastgesteld.

  • De werkgever stort jaarlijks een bedrag om de koopkrachtachteruitgang aan te passen (bv loonindex van het bedrijf of Consumenten Prijs Index (CPI);
  • De pensioenuitvoerder geeft “winstdeling” die gebruikt wordt om de indexaties jaarlijks in te kopen.

Deze tweede veelvoorkomende vorm kent aandachtspunten.

Voorwaardelijke winstdeling op basis van winstdeling

Pensioenuitvoerders, die winstdeling geven, gebruiken voor de vaststelling van de hoogte van de winstdeling in de regel de rente, die boven de voor de bepaling van de hoogte van de premie al ingerekende rente (de rekenrente) van toepassing is.
Deze is de afgelopen jaren negatief geweest en valt er dus niets te indexeren. Terwijl er wel inflatie is geweest.

De rente boven de al ingerekende rente zal ook niet in de buurt komen van de inflatie. Deze is altijd lager en zo loop je per definitie met deze vorm al achter de inflatie aan. Maar het is in ieder geval iets.

Ook bepalen een aantal verzekeringsmaatschappijen dat de winstdeling beëindigd wordt als het contract afloopt. Dit betekent dat (ook al wordt voor de toekomst in het nieuwe contract wel weer indexatie afgesproken) dat de al opgebouwde pensioenen blijven zoals ze zijn. Er komt niets meer bij. Nooit meer. En je gaat dus jaarlijks op achteruit.

Het verschil tussen goede indexatie en standaard indexaties op basis van voorwaardelijkheid en winstdeling kan meer dan de helft bedragen in uiteindelijk pensioen. Dus geen pensioen dat in de buurt ligt van 70% maar eerder de helft hiervan! En of dit nou bijdraagt tot gelukkiger werknemers (voor zover zij niet ook aandeelhouder zijn)?

Door kennis te delen, kan iedereen er beter door worden. Om deze reden organiseert stichting Pensioenopleiding en advisering de opleiding  speciaal voor ondernemingsraadsleden.

Voor vragen of opmerkingen, bel of mail met Gerard van der Toolen: info@pensioen-or.nl of 06 - 55 18 16 15

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies