Bij het overstappen van de ene naar de andere pensioenregeling blijkt dat niet volledig juiste informatie aan de medewerkers is gegeven. De rechter bepaalde in eerdere uitspraken dat de werknemer ondubbelzinnig moet instemmen met de veranderde arbeidsvoorwaarde en de werkgever een zorgplicht heeft. De informatie moet volledig, begrijpelijk zijn en de medewerker moet instemmen met de verandering.

En hier schort(te) het heel regelmatig aan, met de kans dat werknemers hierop terugkomen.

 

Zo ook een medewerker die het Gerechtshof op 8 mei 2018 in hoger beroep een uitspraak vroeg die zware financiële gevolgen heeft. Het pensioenfonds PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) heeft de door de werknemers van DaimlerChrysler Nederland opgebouwde pensioenrechten van Nationale Nederlanden overgenomen.

 

In de brief aan de werknemers waarin goedkeuring werd gevraagd voor de overdracht schreef het pensioenfonds onder andere dat de overdracht geen financiële gevolgen zou hebben.

 

Er is echter een groot verschil tussen een gegarandeerd pensioen bij een pensioenverzekeraar zoals Nationale Nederlanden en het pensioen bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds mag het afgesproken pensioen niet uitkeren als zij onvoldoende middelen heeft.

 

Nu blijkt dat het pensioenfonds onvoldoende middelen heeft en de pensioenen heeft moeten verlagen heeft de rechter geoordeeld dat het pensioenfonds niet heeft voldaan aan haar (zorg)plicht om de werknemers te informeren over de mogelijkheid dat het pensioenfonds de bevoegdheid om te korten (minder uitkeren) en wordt verplicht alle schade en te leiden schade te vergoeden.

 

Werknemers hebben een deel van hun zekerheid opgegeven door hun waarde over te dragen aan het pensioenfonds.

 
workshop pensioenverandering
Omdat kennis van groot belang is geven wij in juni weer een tweetal workshops voor leden van Ondernemingsraden.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies