Tijdens het overleg tussen de (pensioenadviseur van de) bestuurder en de ondernemingsraad valt het op dat de pensioenadviseurs die ik tegenkom wel erg veel begrip hebben voor de werkgever vanwege stijgende pensioenkosten als het contract vernieuwd moet worden en minder oog hebben voor de achteruitgang van de pensioenen van de werknemers.

Wat is er aan de hand?

Aan de ene kant hebben werknemers een afspraak gemaakt met de werkgever over hun arbeidsvoorwaarden (waaronder pensioen) en aan de andere kant stijgen de pensioenkosten vanwege onder andere de lage rente.

Tijdens het overleg, als er sprake is van het aflopen van een pensioencontract, wordt in de regel geopend met de opmerking dat het toch niet realistisch is dat de werkgever opdraait voor de hogere kosten, dat de kosten te hoog worden en dat alle bedrijven een beschikbare premieregeling willen.

Maar werkgever en medewerkers hebben een afspraak op pensioen gemaakt en afspraken moet je nakomen. Mits het bedrijf natuurlijk omvalt als de arbeidskosten teveel stijgen.

De pensioenkosten stijgen bij contractaanpassing met soms meer dan 50%. Maar budgetneutraal overgaan naar een andere pensioentoezegging betekend dan ook dat het pensioen ca 1/3 lager wordt! Of de rechten worden veel zachter met logisch een kans op (groot) nadeel voor de medewerkers.

Pensioen gaat over het inkomen van werknemers waar zij het mee moeten doen als zij stoppen met werken. Het huidige inkomen ga je toch ook niet met tientallen procenten verlagen?

Stel je voor dat een bedrijf met vertegenwoordigers die in een leaseauto rijden zou meedelen dat, omdat de benzinekosten sinds 2008 ( 1 liter was toen minder dan € 1,20) zo zijn gestegen, de vertegenwoordiger maar € 1,20 per liter uitgekeerd krijgt en dat zij de rest er zelf maar bij moeten leggen. Ik denk dat er nogal wat oppositie zou komen. Waarom zou dit voor pensioen anders zijn?

Vraag in ieder geval een onderbouwing welk alternatief de werkgever voorstelt en waarom de gemaakte afspraak niet nagekomen zou kunnen worden door de werkgever. Inzage in de winst van de onderneming of uitrekenen met hoeveel procent de loonkosten stijgen bij ongewijzigde pensioenvoortzetting omzeilt deze klip vaak. Werkgevers weten immers ook niet alles. Als het contract met de pensioenuitvoerder afloopt betekent dit niet dat ook de pensioenregeling aangepast zou moeten worden.

Werknemers zijn er de afgelopen jaren vaak al tientallen procenten in pensioenopbouw achteruit gegaan. Was de maximum pensioenopbouw 2,25% op leeftijd 65 jaar, ligt dit nu op 1,5% maximum pensioenopbouw op leeftijd 65 jaar. En de indexaties zijn vaak ook uitgebleven.

Het is logisch dat de werkgever goed voor de aandeelhouders wil zorgen, maar of dit nou ten koste van het uitgestelde inkomen van de werknemers moet gaan?

Ik vind van niet.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies