Partnerpensioen vaak onderbelicht

partnerpensioen

Ondernemingsraden kunnen meer aandacht geven aan nabestaandenpensioenen. Veel werknemers snappen er weinig van en de uitkering valt vaak enorm tegen.

In de meeste pensioenregelingen is een voorziening opgenomen die een uitkering regelt voor de partner van een overleden werknemer: het partnerpensioen.

Er is bij de meeste werknemers veel onduidelijkheid over de hoogte van het partnerpensioen.

Er wordt vanuit gegaan dat dit 70% is.

Deze veronderstelling is vaker fout dan goed.

De hoogte van het partnerpensioen is meestal 70% van het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen wordt tijdens de diensttijd opgebouwd en bij een diensttijd van 40 jaar bij een bedrijf kan een maximaal ouderdomspensioen worden bereikt van 75% van het gemiddeld verdiende salaris.

Waar gaat het mis met het partnerpensioen?

 • Wie werkt er nog 40 jaar bij hetzelfde bedrijf?

  Als een werknemer bij een ander bedrijf gaat werken telt de bij de vorige werkgever doorgebrachte diensttijd meestal niet mee.

 • Scheiden

  Als een werknemer gaat scheiden komt een deel van het pensioen toe aan de ex-echtgenoot. Logisch, maar dit verminderd wel het partnerpensioen en scheiden komt (2018) bij 33,8% van de Nederlanders voor.

 • De AOW-franchise

  De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van de pensioengrondslag (dit is het salaris -/- de AOW-franchise). Voor de bepaling van de hoogte van het ouderdomspensioen is het logisch dat je bij de bepaling van de hoogte van het pensioen rekening houdt met de AOW. Je hebt immers al pensioen (de AOW) en hierom hoef (en mag) je over een deel van het inkomen geen pensioen op te bouwen.

  Maar omdat de partner de AOW pas ontvangt als deze vanwege zijn of haar leeftijd zelf aanspraak maakt op de AOW ontstaat er dus nog een gat in de verwachting van het inkomen.

  De AOW-franchise is vaak hoger dan de minimaal toegestane aftrek (2019: € 13.785,00 bij een maximaal pensioen). In dit geval: hoe lager hoe beter.

 • Pensioen is niet fiscaal maximaal

  Helaas voor de meeste werknemers is het pensioen bij veel werkgevers niet maximaal.

Voorbeeld berekening partnerpensioen

Als een werknemer altijd bij hetzelfde bedrijf werkt kan het volgende inkomensplaatje voor de partner ontstaan:
Salaris € 43.785,00

AOW franchise € 13.785,00

Pensioengrondslag (salaris -/- franchise) € 30.000,00

Maximale pensioenopbouw 1,875% en 40 jaar: Het ouderdomspensioen bedraagt (75%): € 22.500,00.

Het partnerpensioen bedraagt dan € 15.750,00 en dit is geen 70% maar nog geen 40% van het inkomen.

 

En als een werknemer gaat scheiden en/of een nieuwe baan krijgt kan de hoogte van het partnerpensioen nog eens halveren.
 

De kans dat je niet 40 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt en dat je niet gaat scheiden is kleiner dan 50%.

Goede informatie geven over het partnerpensioen is dus van groot belang.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een vast bedrag (ter overbrugging tot aan het moment dat de partner van de overleden werknemer de eigen AOW-ingangsdatum bereikt) per jaar te verzekeren. De werkgever mag deze voorziening collectief toezeggen en betalen. De premie is volledig aftrekbaar. Werknemers hoeven geen gezondheidswaarborgen te leveren en de premie is relatief erg laag.

 

Wilt u regelmatig meer informatie over pensioenonderwerpen ontvangen? Klik dan op deze link voor de gratis nieuwsbrief Ondernemingsraad en pensioen van OR-Pensioenadviseurs.

 
 

Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies