PensioenveranderingVeel werkgevers willen de pensioenregeling veranderen.

Redenen hiervoor zijn vaak veranderende pensioenwetgeving of stijgende kosten (de regeling wordt “onbetaalbaar”).

 

Moet je als werknemer of als ondernemingsraad instemmen met een voorgestelde pensioenverandering en wat kun je eraan doen?

Werknemers hebben met hun werkgever een afspraak gemaakt en in Nederland werkt het gelukkig zo dat je afspraken moet nakomen. Je kunt ook een nieuwe afsprak maken als beiden het met elkaar eens zijn.

Hier wordt nogal eens gemakkelijk mee omgegaan.

Makkelijk omdat pensioen het uitgestelde salaris is en je huidige salaris verlagen doe je ook niet zomaar.

De ondernemingsraad heeft een zwaar recht bij pensioenveranderingen. Als de OR niet instemt, kan het besluit nietig verklaard worden en zal de werkgever naar de rechter moeten om aan te tonen dat de OR onredelijk is.

 

Als de werkgever van mening is dat deze de hogere pensioenpremie niet kan betalen, dan zal dit aangetoond moeten worden. Een lagere winst of zelfs verlies bij een werkmaatschappij van de onderneming, blijkt uit jurisprudentie, kan geen reden zijn. Als het hele concern winst maakt, dan kijkt de rechter hier naar.

Aanpassing van wetgeving (bijvoorbeeld pensioendatum 68 jaar) is wel een reden om mee te werken aan een aanpassing, maar hierdoor wordt de pensioenwaarde lager (je krijgt een jaar later pensioen en de pensioenuitvoerder gaat immers gemiddeld een jaar korter uitkeren). Dan is compensatie op zijn plaats.

Bij pensioenverandering past compensatie voor werknemers die erop achteruit gaan maar hoe stel je het verlies vast?

Vraag een opgave van de pensioenen bij ongewijzigde voortzetting en trek hier vanaf de pensioenen in de voorgestelde regeling. Het verschil kan ineens of jaarlijks (tot aan de pensioendatum) gecompenseerd worden.

Dit is geen heel lastige berekening maar zorg er wel voor, dat er van prudente uitgangspunten wordt uitgegaan en dat inflatie wordt meegenomen.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over pensioenveranderingen en compensatie neem dan contact op met Gerard van der Toolen van  OR-Pensioenadviseurs.

 
 

Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies