Pensioenverandering als cadeau voor de werkgever

Pensioenverandering
Als ik een verjaardagscadeau koop voor mijn kinderen of geliefde, is de prijs hiervan vaak enkele tientjes.

 

Werknemers geven vaak veel grotere cadeaus aan hun werkgever en ik verbaas mij hier nogal eens over. Ook blijkt, dat de informatie over dit door werkgevers gevraagde cadeau, vaak niet volledig is.

 

Als het pensioen wordt veranderd leveren werknemers hierdoor uitgesteld salaris (pensioen) in. Veel gebruikte argumenten hiervoor zijn: omdat de kosten stijgen, “onbetaalbaar worden” of “omdat alle werkgevers dit doen”.

Maar dit cadeau is vaak duizenden euro’s waard.

Pensioen is echter een arbeidsvoorwaarde en een afspraak, die niet zomaar eenzijdig door de werkgever veranderd kan worden. De afspraak loopt niet tot einde van het pensioencontract met de pensioenuitvoerder, maar tot de afgesproken pensioendatum. Als de werkgever de gemaakte afspraak wil veranderen, moet diegene waarmee de afspraak is gemaakt, de werknemer, instemmen met de verandering. Veel werknemers hebben geen idee dat zij hun werkgever duizenden euro’s cadeau geven.

 

Een voorbeeld van een pensioenverandering in het nadeel van de werknemer

:

Werkgever A stelt voor om het pensioen te veranderen van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling. De werknemer gaat “maar” € 10,00 per maand minder aan pensioen opbouwen.

 

Een tientje minder pensioen per maand is op jaarbasis € 120,00 pensioen. Als je vandaag pensioen inkoopt moet je ca. factor 20 hanteren. € 120,00 jaarlijks pensioen inleveren is dus een waarde van bijna € 2.500,00.

Daarnaast is het vaak zo dat de werknemer het beleggingsrisico van de werkgever overneemt. Voor een eerlijke vergelijking zou je dus een buffer moeten inrekenen van 5% a 10%.

€ 10,00 per maand minder pensioen is dus een enorm cadeau!

En het verschil tussen het pensioen volgens de huidige afspraak en de voorgestelde afspraak is vaak veel groter dan € 10,00 minder per maand!

 

Huidige pensioen versus de voorgestelde pensioenregeling

 
Het is van groot belang om, als de werkgever voorstelt pensioen te veranderen, er een berekening wordt gemaakt van het huidige pensioen versus de voorgestelde pensioenregeling.

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met salarisstijgingen/inflatie. In een pensioenregeling bouw je immers over je in enig jaar verdiende salaris pensioen op.

Als hiermee geen rekening zou worden gehouden worden de werknemers tekort gedaan.

Dit gebeurd vaak niet goed. Zo wordt nogal eens uitgegaan van een historisch rendement dat is behaald of een verwacht logisch rendement op aandelen en vastrentende waarden. In de historische of aangenomen rendementen is ook inflatie in geprijsd dus moet bij de berekening ook stijging van het salaris worden meegenomen.

 

Nieuwe afspraken met geven en nemen

 
Afspraken moet je in Nederland nakomen totdat een eventuele nieuwe afspraak wordt gemaakt. Ik kan mij voorstellen, dat als de werkgever failliet zou gaan door nakoming van de gemaakte afspraken, werknemers inschikkelijk kunnen zijn. Liever een baan dan pensioen. En de afspraak kan gemaakt worden, dat als het weer goed gaat met het bedrijf, het pensioen weer hersteld kan worden.

Het voorstel om de pensioenen te verlagen mag je gelijk trekken aan een voorstel om de huidige salarissen te verlagen. Dit wordt vaak niet zo gezien door werknemers.

Ik begrijp best dat ondernemingen (meer) winst willen maken, maar niet dat dit ten kosten van het salaris van de werknemers moet gaan.

 

Op 12 en 14 juni geven wij een pensioenworkshop (zie hier) voor ondernemingsraden en komt dit onderwerp zeker aan de orde.

 

 
 

Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies