Crowdfunding maakt een belangrijk onderdeel uit van de modernisering van de investeringsmarkt. Enerzijds maken steeds meer bedrijven, die op zoek zijn naar investeerders, gebruik van crowdfunding. Anderzijds bestaat er een sterk groeiende belangstelling vanuit de beleggerswereld om deel te nemen in zulke bedrijfsfinancieringen. Daar heeft Geldvoorelkaar.nl als eerste professioneel crowdfundingplatform in Nederland innoverend op ingespeeld. (opgericht in 2010)

Door vraag en aanbod op haar website overzichtelijk bijeen te brengen, speelt zij een belangrijke rol in de groei van MKB bedrijven en stelt zij beleggers in staat om op een verantwoorde wijze aantrekkelijke rendementen te maken. Crowdfunding is een mooi voorbeeld hoe digitalisering van het kredietverschaffingsproces, online toepassingen en de inzet van social media de kredietmarkt toegankelijk heeft gemaakt voor een breed publiek.
 
crowdfunding

Vormen van zakelijke crowdunding

In Nederland wordt het overgrote deel van de crowdfunding gedaan door het verstrekken van leningen. Deze leningen zijn afgedekt met zekerheden, waardoor er een uitstekende balans ontstaat tussen rendement (gem. 4,42%) en risico. Ons crowdfunding platform neemt de risico inschatting voor haar rekening. Dat betekent goede screening vooraf van project en team, beoordeling van de financiële en commerciële levensvatbaarheid van het project en het bepalen van een passende financiering.

Het participeren in het aandelenkapitaal vindt meer plaats in kleine kring (interne crowd) en is nog niet zo ingeburgerd bij het grote publiek (externe crowd). De verhandelbaarheid van de aandelen, anders dan bij ter beurze genoteerde ondernemingen, is niet zo groot. Dat maakt het moeilijker om in te schatten hoe lang je vast zit met je beleggingen. Leningen daarentegen hebben vaste looptijden en dat maakt ze overzichtelijker.

Wel wordt wereldwijd volop geëxperimenteerd met "tokenisering" van aandelen. Een blockchain toepassing waarbij aandelen worden opgesplitst in tokens die veilig worden opgeslagen op de blockchain en zonder tussenpersoon verhandelbaar zijn. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar belooft veel voor de toekomst.

zakelijke crowdfunding

Voordelen van zakelijke crowdfunding

De voordelen voor beleggers zijn evident. Zij kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van beleggingen, waardoor zij een goed gediversifieerde portefeuille kunnen samenstellen die past bij hun risicobereidheid. Het crowdfundingplatform heeft al het voorwerk gedaan en de financiering in hapklare brokken verdeeld. Deelname is al mogelijk vanaf € 100,-. Via een persoonlijk  dashboard kan de belegger het verloop van de investering makkelijk volgen.

Maar wat maakt crowdfunding dan zo aantrekkelijk voor die andere marktpartij, de ondernemer?

  • Snelheid: crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl is slagvaardig en kan zeer snel uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de financieringsaanvraag. Eenmaal goedgekeurd, worden leningen door de grote vraag snel volgeschreven. Zo gaan er voor bedrijven geen investeringskansen onnodig verloren.
  • Professioneel klankbord: het crowdfunding platform wordt gezien als een waardevolle gesprekpartner, die snel kan schakelen en die begrijpt wat er in ondernemingen speelt. Het kan dus zeer zinvol zijn om je idee te laten doorlichten door de zeer ervaren experts van het platform.
  • Deskundige begeleiding: gedurende het gehele kredietverleningsproces kun je rekenen op intensieve begeleiding van de kant van het platform, waardoor de slagingskans enorm toeneemt.
  • Reclamewaarde: het crowdfunding proces zorgt voor zichtbaarheid bij duizenden investeerders en potentiële klanten. Via de website van het crowdfunding platform, haar social media kanalen en de duizenden aangesloten beleggers wordt de financieringsaanvraag van het bedrijf verspreid.
  • Feedback van de crowd: een crowdfunding campagne is een zeer goede manier om de reactie van het publiek op je idee/product te ervaren. Is het publiek graag bereid te investeren, dan is dat een goed teken dat de klanten ook positief zullen zijn. Een succesvolle crowdfunding campagne geeft het bedrijf een geweldig gevoel  van vertrouwen.
  • Investeerders als ambassadeurs: veel investeerders worden zelfs echte ambassadeurs van het bedrijf en raken betrokken bij de onderneming. Financieren met crowdfunding is daarmee meer dan alleen maar geld ophalen. Er ontstaat een wisselwerking met de crowdfunding community.
  • Alternatieve optie: Financieringen onder € 250.000 zijn niet interessant voor de traditionele banken gezien hun overhead kosten. Daar denkt de crowd heel anders over en neemt graag deel om projecten van deze omvang.
  • Extra klanten: niet zelden worden je beleggers ook trouwe klanten en brengt dus omzetverhoging .
  • Combinatiemogelijkheden: crowdfunding kan soepel worden gecombineerd met andere financieringsvormen. Het crowdfundingplatform zorgt voor maatwerk financieringsoplossingen. Ook wordt crowdfunding vaak ingezet als een opstap naar een langdurige financiering. Zo wordt vastgoed in de (ver)bouwfase steeds vaker gefinancierd met een kortlopende lening (overbruggingsfinanciering), die vervolgens wordt afgelost uit de opbrengst van een langjarige hypothecaire lening.

Gezien deze vele voordelen, is het geen verrassing dat de crowdfundingmarkt enorm snel groeit en jaar na jaar records breekt.