Crowdfunding van management buy-ins en buy-outsCrowdfunding van management buy-ins en buy-outs is de laatste tijd sterk in opkomst.

Dat komt onder meer omdat crowdfunding goed te combineren is met andere vormen van financiering. Dat combineren is zeker nodig bij management buy-ins en -outs, omdat het daar meestal gaat om bedrijven die al allerlei financieringen hebben lopen. Ook is de extra aandacht dat het bedrijf krijgt door de crowdfunding campagne mooi meegenomen. Steun van een breed publiek vergroot de geloofwaardigheid enorm.

Daar komt nog bij dat crowdfunding platforms meestal geen moeite hebben met het specifieke risicoprofiel van dit soort overnames. Het betreft immers bedrijven die de risicovolle opstartfase al lang achter zich gelaten hebben en al een bewezen track record hebben. Ook hebben zij geen moeite met het combineren van de diverse financieringsmogelijkheden.

Management buy-out (MBO)

Ongeveer 10% van de bedrijfsovernames vindt plaats door middel van een zogenaamde management buy-out. Hierbij neemt het zittend management de aandelen van het bedrijf geheel of gedeeltelijk over van de eigenaren. Dit is niet ongebruikelijk bij familiebedrijven die geen opvolgers hebben of bij grote bedrijven die een bedrijfsonderdeel vanwege strategische redenen willen afstoten.

Het is natuurlijk een enorm voordeel dat het zittend management het bedrijf al door en door kent. Klanten, leveranciers en medewerkers worden niet plotseling geconfronteerd met nieuwe gezichten. De kans op onrust, personeelsverloop en omzetverlies is erg klein. Ook zullen er normaal gesproken geen er lijken uit de kast vallen, zoals dat heet in het overnamejargon. Bij andere overnames wordt in de regel wel rekening gehouden met onverwachte tegenvallers en dat verhoogt natuurlijk de financieringsbehoefte en het risicoprofiel.

Wel is er bij MBO's speciale aandacht voor de ondernemerskwaliteiten van de overnemende managers. Een goede manager is namelijk niet per se ook een goede ondernemer. De manager moet ook bestand zijn tegen de extra druk die gepaard gaat met de verantwoordelijkheid voor het geheel en weerstand kunnen bieden aan de verleiding zichzelf extra te belonen voor de geleverde inspanningen.

Management buy-in (MBI)

Management buy-ins komen net zo vaak voor als management buy-outs. Hier wordt de onderneming echter niet overgenomen door het zittend management, maar door managers van buiten de organisatie. Ook hier kan de motivatie tot inkoop voortkomen uit gebrek aan opvolging. Anderzijds kan het zijn dat hulp van professionals nodig is om een "turnaround" te bewerkstelligen of een sterke expansie te begeleiden. In die laatste gevallen is er vaak overleg geweest tussen bestaande financiers en de eigenaren, die de MBI als beste oplossing zien. De voordracht van de buy-inners wordt dan ook meestal gedaan door de financiers.

Bij een MBI zullen de externe managers veel hebben aan de tweede managementslaag. Daar rust alle operationele kennis en specialistische product- en branchekennis, die voor de continuïteit van de onderneming zo belangrijk is. Steun vanuit die hoek is dan ook cruciaal.

Ruim 80% van de Europese familiebedrijven heeft een ceo die deel uitmaakt van de familie. Liefst 40% verwacht echter dat dit de komende jaren gaat veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG en de EFB onder ruim 1500 familiebedrijven in 27 Europese landen. „Steeds meer bedrijven zoeken de opvolging buiten de familie”, vertelt Arnold de Bruin van KPMG". „Vooral grote en langer bestaande familiebedrijven met meer dan duizend werknemers zien het leiderschap veranderen door de groei van het bedrijf en de complexere omgeving waarin zij opereren." Bron: De Telegraaf dd 14-11-2019.

Het ondernemings- en financieringsplan bij MBO's en MBI's

Crowdfunding van management buy-ins en outs
 

Een goed doortimmerd ondernemingsplan vormt altijd de basis voor de meest passende financieringsconstructie. Zowel bij de MBO als bij de MBI vormt het vinden van die passende financiering een behoorlijke uitdaging. In beide gevallen worden de eigenaren uitgekocht, waarbij het bedrijf zelf meestal nauwelijks voor dekking kan zorgen. Ook de overnemers beschikken in de regel niet over de benodigde middelen. Spaargeld en de eventuele overwaarde in je huis blijken bij dit soort overnames vaak (teleurstellend) onvoldoende.

Het gebrek aan eigen geld en zekerheden zal dienen te worden gecompenseerd door:

  • Een goede cashflow: de overname zal moeten worden gefinancierd uit de toekomstige omzet.
  • Gunstige marktomstandigheden, nu en in de toekomst.
  • Aantrekkelijke branche met goede vooruitzichten.
  • Bij voorkeur dominante concurrentiepositie en
  • Sterk en ervaren management.

Deze sterke punten, maar natuurlijk ook eventuele zwakke punten, krijgen in het zakenplan extra aandacht.

In de meeste gevallen zal gekozen worden voor een gelaagde financiering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele financiers zoals de banken en verstrekkers van durfkapitaal, maar zeker ook van crowdfunding. Het crowdfunding platform werkt hierbij zeer nauw samen met het management team en bestaande financiers. Die samenwerking zorgt voor de juiste financieringsmix. Bovendien houdt hier de samenwerking niet op. Het platform zal gedurende de looptijd van de financiering de vinger aan de pols houden. Zo nodig zal worden bijgestuurd. Ondertussen zullen de beleggers middels tijdige rapportage op de hoogte worden gehouden over de voortgang der zaken.