Blog Archief

Hoe effectief zijn de sociale media?

Uit de stormachtige opkomst van de sociale media zoals Facebook, Twitter , Google + , LinkedIn en nog vele anderen, zou men kunnen afleiden dat die komst kennelijk als een zegen wordt ervaren. In schril contrast hiermee staan geluiden vanuit voornamelijk

© Multiraedt 2022