Exportbegeleiding en Intern. Verkoop

Omschrijving exportbegeleiding:
Voor ondernemers die hun succesvolle product of dienst ook in het buitenland willen verkopen wacht een bijzondere uitdaging. Zij krijgen te maken met de commerciële inschatting of een buitenlandse markt net zo reageert op hun product of dienst als de thuismarkt en er zijn formele en technische zaken waarmee rekening moet worden gehouden.

Tot de commerciële taken van de exportbegeleider behoren onder meer:

  • Selectie en analyse van mogelijke exportmarkten om te bepalen of er voldoende potentieel is.
  • Interne voorbereiding van het bedrijf op de export.
  • Bepalen van een marketingstrategie. Hierbij is van belang of klanten rechtstreeks benaderd worden of via een dealernetwerk, waarbij een strategische samenwerking natuurlijk ook tot de mogelijkheden behoort.

Naast deze marketingtechnische insteek krijgt de exporteur ook vaak te maken met zaken als:

  • invoerrechten en uitvoersubsidies
  • invoercontingenten
  • handelsverdragen
  • non-tarifaire belemmeringen en discriminaties (selectieve bureaucratie)
  • exportverzekeringen
  • exportfinancieringsfaciliteiten
  • lokale gebruiken en mentaliteit

 
Categorie Marketing Advies
 

Relevante blogs:

Voor algemene informatie kan men o.a. terecht bij het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en de Exportbevorderings-en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken (EVD).

© Multiraedt 2024