Juridisch: vastgoed

Omschrijving juridisch: vastgoed

Het aandachtsgebied van de in vastgoed gespecialiseerde jurist omvat onder meer:

  • ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. bestemmingsplan, bouwvergunning)
  • milieurecht (o.a. milieuvergunning, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid e.d.)
  • en overig vastgoed gerelateerd bestuursrecht (o.a. huisvestingsrecht, monumentenrecht, natuurbeschermingsrecht) en Europees recht (o.a. Dienstenrichtlijn)

De advisering betreft vooral multifunctionele (binnen)stedelijke (her)ontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen m.b.t. bedrijfsterreinen, kantoorlocaties, winkelcentra, recreatie, woningbouw en infrastructuur. Daartoe behoort tevens de advisering in het kader van onroerend goed transacties (bestuursrechtelijke due diligence), sale & leaseback arrangementen, koop- en aannemingsovereenkomsten, bouwgeschillen, aansprakelijkheidskwesties en het beheer van vastgoed.
Tenslotte is de adviseur vaak betrokken bij het opzetten van projectspecifieke samenwerkingsvormen (traditioneel of geïntegreerd contracteren).

De adviseur treedt daarbij voornamelijk op voor aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten, vastgoedgebruikers, ( internationale) beleggers en woningbouwcorporaties.

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024