Juridisch-Contractenrecht

Omschrijving contractenrecht:

contracten afbeeldingContractenrecht wordt in adem genoemd met het aansprakelijkheidsrecht en samen vormen zij de pijlers van het vermogensrecht. Tot dit rechtsgebied behoren zowel de verschillende aspecten van contracten, als bijvoorbeeld de gevolgen van onrechtmatig handelen.
Men kan hierbij drie hoofdgebieden onderscheiden:

  1. contracten: het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden; het voeren van procedures over de nakoming ervan
  2. aansprakelijkheid: het adviseren en procederen over civiele aansprakelijkheidskwesties
  3. procesrecht: het adviseren over en voeren van civiele procedures bij gerechtelijke instanties en arbitrage-instituten; het behandelen van zaken op het terrein van het beslag- en executierecht.

In de praktijk komen vooral vragen aan de orde met betrekking tot afgebroken onderhandelingen, een rechtvaardige prijs, zorgplichten, het recht op nakoming en onvoorziene omstandigheden.

Soorten van contracten waar de ondernemer vaak mee in aanraking komt:

Het contractenrecht biedt partijen een grote mate van vrijheid met betrekking tot de vorm en inhoud van een contract. De wet stelt in de meeste gevallen slechts enkele randvoorwaarden waaraan een contract moet voldoen. In het handelsverkeer zijn er een aantal soorten veelvoorkomende contracten.

  • overeenkomst van opdracht ("freelance") en aanneming (op arbeidscontracten is het arbeidsrecht van toepassing)
  • distributie- of agentuurovereenkomst
  • aandeelhouderscontract
  • licentieovereenkomst
  • huurovereenkomst (valt onder het huurrecht)
  • koopcontracten

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024