Juridisch: letselschade

 

Omschrijving: letselschade

letselschadeLetselschade of Letsel is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Denk daarbij aan verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout.

Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met letselschade. Niet alleen bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die werknemers lijden door ongevallen op het werk en door beroepsziekten, maar er kan ook nog sprake zijn van loonschade. Dit is de schade die u lijdt doordat een werknemer letselschade lijdt door de schuld van een derde partij. U dient het loon van deze werknemer door te betalen. Dit is een schadepost, die u kunt verhalen op de schuldige derde partij.

Als laatste is daar de mogelijkheid dat u als ondernemer of directielid letsel oploopt. De schadeberekening is daar zeer complex en het is dan goed dat u kunt terugvallen op een vertrouwenspersoon.
 

 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024