Juridisch: vennootschapsrecht

Omschrijving juridisch: vennootschapsrecht

Bij het starten van een onderneming staan ondernemers vaak voor de keuze op welke wijze zij gestalte dienen te geven aan hun onderneming.
Dient de onderneming gedreven te worden in de vorm van een:

  • vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid zoals een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap( CV) of
  • vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid zoals de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV) en de co√∂peratie (met beperkte aansprakelijkheid, met uitgesloten aansprakelijkheid of met wettelijke aansprakelijkheid)

Ook voor de bestaande onderneming kan die overweging weer actueel worden en een vennootschapsrechtelijke herstructurering nodig zijn. Daarnaast kan de ondernemer in aanraking komen met vraagstukken inzake fusies & overnames, private equity en venture capital, management buy in/ buy out en corporate governance.

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024