Strategische huisvesting

 

Omschrijving strategische huisvesting:

Strategische huisvesting

44786872 - contemporary workplace in a loft interior

Hierbij gaat het voornamelijk om de vraag hoe de huisvesting van een bedrijf of (tijdelijke) bedrijfsactiviteit zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. Hierbij draait het onder meer om:
  • advies inzake locatie en relocatie, (tijdelijke)vergaderlocaties, flexplekken etc.
  • kantoorinnovatie
  • investeringsberekeningen
  • herbestemming leegstaande kantoren
  • project management en kantoorplanning
  • implementatie van het "nieuwe werken"
  • facilitair beheer inzake beveiliging, catering, technisch onderhoud of schoonmaak
  • MVO en duurzaamheid

Strategisch huisvestingsplan

De meeste organisaties hebben een goed onderbouwd strategisch huisvestingsplan. Een dergelijk plan is in de regel gebaseerd op een tweetal analyses:

  • Allereerst wordt een organisatie-analyse gemaakt. Wat zijn de middellange en lange termijn vooruitzichten van de organisatie? Groei, krimp, diversificatie, technologische aanpassingen etc.
  • Vervolgens laat de huisvestingsanalyse zien hoe het gebouw erbij staat. Denk aan onderhoud, gebruikswaarde, exploitatiekosten, duurzaamheid etc.

 

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024