Risicomanagement

Pro-actieve benadering van risico's

Risicomanagement is iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Soms volledig onbewust en soms bewust. Veel organisaties worden geconfronteerd met de manifestatie van risico’s in het primaire bedrijfsproces. Juist het proces waarvan geacht mag worden dat zij daar sterk in zijn. De gevolgen zijn soms desastreus en kunnen ervoor zorgen dat organisaties in een crisis terecht komen met alle mogelijke gevolgen van dien. Om dit te voorkomen maken organisaties gebruik van risicomanagement en adresseren zij de risico’s pro-actief.

Integraal risicomanagement

risicomanagementIntegraal risicomanagement is het proces om risico’s ten aanzien van de organisatiedoelstellingen te identificeren, te beoordelen en te behandelen. Dit is een continu proces, echter het is cruciaal om risico’s te adressen nog voordat zij een probleem vormen. De organisatie wordt op deze wijze in staat gesteld om haar doelstellingen effectiever en efficiënter te behalen. Vaak denkt men bij risicomanagement aan veiligheid, echter, bij integraal risicomanagement zijn er specifieke risico gebieden.

 • Financiële risico’s
 • Strategische risico’s
 • Operationele risico’s
 • Veiligheidsrisico’s

Effectief risicomanagement

Effectief risico management bestaat uit 7 fasen:

 1. Vaststellen van de context.
  Dit is onder andere vaststellen in welke mate de organisatie bereid om risico’s te willen nemen gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen.
 2. Risico identificatie.
  Op basis van de context wordt vastgesteld welke risico’s aanwezig zijn voor de organisatie.
 3. Risico Analyse.
  Risico’s brengen onzekerheid met zich mee. Het niet behalen van de doelstelling is dan ook in sommige gevallen zorgwekkend. In deze fase is het de doelstelling om vast te stellen welke in- en externe factoren negatieve of positieve invloed kunnen uitoefenen op de doelstellingen. Onder andere de elementen kans en effect worden in de fase vastgesteld.
 4. Risico beoordeling.
  In de contextfase is het risico acceptatie niveau vastgesteld. De geïdentificeerde risico’s krijgen de beoordeling mee op basis van de risico analyse. De risico’s die onacceptabele gevolgen hebben krijgen dan prioriteit.
 5. Risico behandeling.
  De geprioriteerde geïdentificeerde risico’s krijgen een behandeling of een reactie, deze kan bestaan uit het risico vermijden, verminderen, overdragen of accepteren.
 6. Implementatie beheersmaatregelen.
  Wanneer vastgesteld is welk risico welke behandeling krijgt zullen er specifieke maatregelen getroffen worden om het restrisico naar een acceptabel niveau te mitigeren.
 7. Monitoring.
  Aangezien organisaties regelmatig veranderingen ervaren in de context is het cruciaal om deze veranderingen in periodieke beoordelingen te toetsen of dit invloed heeft op het risicobeeld van de organisatie.

Het belang van risicomanagement

Organisaties kiezen voor een integrale benadering, zodat er geen risico’s onbedoeld onbenoemd blijven waardoor de kans op schijnveiligheid minimaal is. Het implementeren van een dergelijk risicomanagement-systeem vraagt om een onbevooroordeelde blik in en rond de organisatie om tot een zuivere rapportage en conclusie te komen.

Commerciële belangen, referentiekader en aannames mogen geen invloed uitoefenen op dit proces. Op deze wijze kunnen organisaties hun belangen optimaal beschermen en hun doelstellingen behalen. Het wegnemen van onzekerheden en het beheersen van risico's voegt directe waarde toe en geeft comfort in het behalen van die doelstellingen. Het is immers al voor de aanvang van een proces duidelijk welke uitdagingen men kan verwachten en wat de kosten zijn om deze te behandelen.

 
 
 

 
Categorie Organisatie Advies
 

© Multiraedt 2024