Samen sterk via gemeenschappelijke themabrochures

 
 
individuele aanpak multiraedtcollectieve aanpak multiraedt via themabrochures

Deelnemers van Multiraedt kunnen naast hun individuele aanpak ook participeren in onze gemeenschappelijke themabrochures. Die zijn bedoeld om tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk klanten te scoren.
 

Wat is een themabrochure?

In themabrochures wordt het aanbod van onze zakelijke specialisten op een specifiek adviesgebied gebundeld en overzichtelijk gepresenteerd. Denk daarbij aan thema's als integrale klantwerving, stroomlijnen van organisaties, strategische kostenreductie, prestatieverbetering etc.

Elk thema bestaat uit een aantal componenten/specialisaties die elkaar aanvullen. De aan de themabrochure deelnemende specialisten kiezen dus voor een bepaald component/specialisatie en lopen zodoende elkaar niet voor de voeten. In plaats van elkaar te beconcurreren, vullen zij elkaar aan en verbreden zij gezamenlijk hun aanbod.

Hierdoor wordt voor ondernemers en/of instellingen, die op zoek zijn naar concreet zakelijk advies, een overzichtelijke 1-stop shop gecreëerd.

 

Wat zijn de voordelen van deze gezamenlijke aanpak?

 • Klantwervingskosten worden geminimaliseerd, klantscoringsmogelijkheden gemaximaliseerd.
 • De combinatie van specialisaties verbreedt het aanbod en spreekt meer doelgroepen aan.
 • De gezamenlijke aanpak maakt meer indruk, geeft meer vertrouwen en opent daardoor meer deuren.
 • Themabrochures zijn professionele hulpmiddelen bij interactie met (potentiële)klanten. Zo gebruikt bijvoorbeeld Multiraedt zelf ook de brochures bij haar klantwerving.
 • De netwerken van de individuele specialisten worden via de themabrochures gekoppeld en gestapeld. Dat begint al met de verspreiding van de brochures onder onze deelnemers.
 • Participatie aan de themabrochure vergemakkelijkt de onderlinge recommandatie en bevordert kruisbestuiving.
 • Themabrochures lenen zich uitstekend voor zowel online als offline promotie. Coördinatie door Multiraedt zorgt voor een coherente en doeltreffende aanpak.

Hoe werkt het?

De procedure is simpel en bestaat uit de volgende stappen:

  themabrochure gebruik

 1. Multiraedt stelt de themabrochures samen. Download voorbeeld themabrochure.
 2. Deelnemers van Multiraedt geven aan in welke themabrochure zij willen worden opgenomen.
 3. Multiraedt bespreekt met de deelnemers hun specifieke waardepropositie en past de brochure eventueel aan.
 4. Multiraedt maakt de themabrochure drukproefgereed en legt die de deelnemers ter goedkeuring voor.
 5. Na goedkeuring door de deelnemers worden er 100 exemplaren per deelnemer gedrukt.
 6. De kosten per deelnemer bedragen € 0,95 p/s exclusief BTW en inclusief verzendkosten.
 7. Er worden géén ontwikkel- en begeleidingskosten in rekening gebracht.
 8. Eventueel doordrukken van de themabrochure kan in onderling overleg plaatsvinden.
 9. De deelnemers kunnen de themabrochures vervolgens naar goeddunken inzetten bij hun klantwerving.
 10. De themabrochures maken onderlinge aanbevelingen makkelijk.
 11. Indien er werk uit die aanbevelingen voortkomt, dan verrekenen de deelnemers een fair play aanbevelingscommissie met elkaar.
 12. Multiraedt zet al haar distributiekanalen in om de themabrochures (de online variant) te promoten.
 13. In onderling overleg kunnen de themabrochures gebruikt worden voor direct mail campagnes.

 
 

Deelname aan onze gezamenlijke aanpak

Zakelijke dienstverleners kunnen al meedoen vanaf € 10,- exclusief BTW per maand. Er zijn diverse plannen van aanpak, al naar gelang de intensiteit van het gebruik. Via de onderstaande link kunt u zich uitgebreid informeren en aanmelden.
 
link
 

© Multiraedt 2023