Systeemanalyse

Omschrijving systeemanalyse:

Een systeemanalyse geeft inzicht in de doelmatigheid en afhankelijkheden van de informatiestromen binnen de onderneming en in relatie tot de buitenwereld.
De conclusie van de analyse kan zijn, dat bepaalde bedrijfsprocessen en de daarvoor gebruikte software beter op elkaar afgestemd dienen te worden.
Belangrijke onderdelen van de analyse zijn:

  • Klantgerichtheid
  • Interne- en externe communicatie
  • Workflow en technische procedures
  • Afhankelijkheden
  • Draagvlak binnen de organisatie
  • Het gebruik van standaarden

Analyse van de bestaande situatie

Het opstellen van zo’n model is een iteratief proces met stapsgewijze verfijning. In eerste instantie wordt de huidige situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Daarna wordt het model verrijkt door de diverse processen in grote lijnen technisch nader te specificeren en worden op basis van sterkte-zwakteanalyses (SWOT) rode, gele en zwarte vlaggen geplaatst. Door een ideaal model te vervaardigen heeft men een leidraad om strategische, tactische en operationele wijzigingen op een pragmatische wijze te realiseren.

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024