Inhouding op het minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden

Inhouding op het minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden

Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn per 1 januari 2017 niet meer toegestaan. Dan zullen ook de aanpassingen in de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treden. Inhoudingen voor huisvesting en zorgverzekeringskosten zijn nog wel mogelijk met een schriftelijke volmacht.

Huisvesting en zorgverzekeringskosten Alleen wanneer de werknemer een schriftelijk volmacht verleent aan de werkgever zijn inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering mogelijk. De woning moet hierbij wel voldoen aan een aantal vastgestelde kwaliteitsnormen en er geldt een maximum van 25% van het minimumloon.

Wat betreft de inhouding van zorgverzekeringskosten moet er een kopie van de zorgpolis overlegd worden. Hierbij geldt een maximum van de geschatte gemiddelde premie.

Arbeidsbeperking Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen ook een beroep doen op inhoudingen voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Hiervoor is wel een schriftelijke volmacht vereist vanuit de werknemer aan de werkgever. Werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers kunnen geen kosten inhouden, waardoor de belangrijkste vast lasten voor hen worden betaald. Dit met als doel dat hoge schulden worden voorkomen.

Door: Hans Wansart - KUBUS Tilburg Centrum Bron: Elsevier

 
 
 
 
Verwante artikelen van Wim van de Ven:

 
Categorie Juridisch Advies