Als zakelijk blogger kun je je niet veroorloven dat jouw blogs begroet worden met een schouders ophalen. Elke "nou en reactie" kan je klanten en abonnees kosten. Wil je dat vermijden, dan zal je blog iets waardevols voor je lezers moeten opleveren. Dat vergt echter een verregaand inzicht in de behoeften van je typische klant en de manieren waarop jouw waardepropositie daarop aansluit.

Een ander woord in dit verband voor dat inzicht is empathie. Het zichzelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van behoeften en emoties van klanten en tot een effectieve communicatie met hen. Zonder empathie praat je al gauw langs elkaar heen en weet je niet de juiste snaar te raken.

Een empathisch uitgevoerde blogstrategie vraagt dus om een goed doordachte waardepropositie en een daarvoor ontvankelijke doelgroep.

Zoektocht naar de juiste waardepropositie

waardepropositie en blogstrategie

Om maar weer eens met een platitude te beginnen, niets is zeker in het leven. Zo leek ik bijvoorbeeld op weg naar een rustige baan als fiscalist. Daar had ik jarenlang naar toegewerkt. In het laatste jaar van mijn studie deed zich echter een geweldige kans voor om iets heel anders te gaan doen. Die kans heb ik gegrepen al betekende dat een nogal stressvolle combinatie van werken en afstuderen. Ik heb er nooit spijt van gehad, want het leidde uiteindelijk tot interessante zakelijke avonturen in binnen- en buitenland. En zo vergaat het velen. Niet zelden doe je iets dat niets te maken heeft met je oorspronkelijke toekomstplannen. Steeds weer moet je je aanpassen aan nieuwe (markt)omstandigheden.

Daarbij zal je in de regel altijd proberen de juiste mix te vinden. Kun je van je hobby je werk maken, dan is dat natuurlijk ideaal. De praktijk wijst echter meestal uit, dat je daarbij bepaalde concessies zult moeten doen. Ben je eruit en weet je wat je wilt doen, dan moet je nog klanten zien te vinden voor jouw aanbod.

Heb je besloten om bloggen in te zetten voor je klantwerving, dan zul je nog eens extra scherp moeten nadenken over de waardepropositie die je in de markt wilt zetten. Bloggen kost tijd en moeite. Wil je dat succesvol doen, dan zul je zeer doelgericht en planmatig te werk moeten gaan. Je zult precies helder moeten hebben hoe jouw aanbod inspeelt op de behoeften van jouw potentiële klanten. Wat zijn dan die behoeften?
 
 

Inventarisatie van klantbehoeften

Zonder precies te weten waar jouw typische klant naar op zoek is, blijft het ontwikkelen van een succesvolle blogstrategie giswerk. Grondige kennis van de achtergrond van de klant, diens zakelijke activiteiten en behoeften is absoluut noodzakelijk.

Blogs dienen idealiter te anticiperen op het zoekgedrag van potentiële klanten. Het internet is namelijk de belangrijkste bron van informatie voor de gemiddelde klant. Zit de klant ergens mee, dan wordt meestal eerst het internet ingeschakeld. Hoe meer je weet van je klant, des te beter kun je inzoomen op diens mogelijke zoekopdrachten.

Een efficiënte manier om je klant te begrijpen is het creëren van een empathie kaart. Daar vermeld je alles wat je weet van je klant. Deze kaart verdeel je in 4 sectoren om weer te geven wat jouw "klant" 1. ziet, 2. hoort, 3. denkt en voelt en 4. zegt en doet.

Onder die 4 sectoren kun je vervolgens weergeven wat je kunt winnen voor de klant en waar diens pijnpunten, wensen en uitdagingen liggen. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n empathie kaart.
 
empathiekaart
 

Jouw niche

Voor het vinden van jouw niche heb je flink wat werk moeten verzetten. Daarvoor was zowel een behoorlijke dosis zelfkennis vereist en als empathisch vermogen.

In eerste instantie bij de zoektocht naar de waardepropositie die het beste bij jouw past en jou de meest voldoening belooft.

In tweede instantie bij de inventarisatie van de klantbehoeften en alle relevante informatie omtrent die typische klant.

De combinatie van het resultaat van die zoektocht en van die inventarisatie vormt jouw niche. Binnen die niche ga je opereren en in die nichemarkt je klanten zoeken.

Je bent ervan overtuigd dat jouw kennis en ervaring het beste passen bij de klanten uit die nichemarkt en, niet onbelangrijk, dat zij ook bereid zijn om jouw een redelijke vergoeding te geven voor jouw inspanningen. Daarmee heb je nu voldoende informatie verzameld om een effectieve en empathische blogstrategie op te zetten.

Uitwerking van de empathische blogstrategie

Eigenlijk zou je een empathische blogstrategie een pleonasme kunnen noemen, aangezien je een blogstrategie die niet empathisch is, geen blogstrategie mag noemen. In ieder geval geen goede blogstrategie.

Het in kaart brengen van je klantbehoeften in de context van jouw waardepropositie levert je een aantal onderwerpen op waarover je kunt bloggen. Hoewel de klant altijd centraal staat bij het bloggen, moet je uiteraard ook oog houden voor jouw eigen zakelijke belangen. Daar waar jouw zakelijke behoeften samenvallen met de behoeften van jouw klanten, kun je spreken van een sweet spot. Daaraan kun je de kerninhoud en de kernboodschap van je blogs ontlenen.
 

 

Het gaat dus niet zozeer om het verkondigen van een boodschap die precies valt in jouw straatje, over een onderwerp waarop jij met autoriteit kunt spreken. Hoe belangrijk dat op zich zelf ook is, een boodschap die geen rekening houdt met de interesses van jouw klanten, zal grotendeels genegeerd worden.

Rondom je kernboodschap kun je een aantal grote hoeksteenblogs plannen. Deze blogs kunnen later weer uitgesplitst worden in satellietblogs. Zo creëer je samenhangende kennisclusters, die zowel door je klanten als de zoekmachines gewaardeerd zullen worden. In een blogkalender kun je deze blogs rangschikken naar prioriteit en onderlingen samenhang.

Zie voor extra informatie:

blogstrategie
 

Empathie maakt het verschil

 
Door je doelgroep goed te bestuderen en te luisteren naar hun feedback vergroot je je inzicht en kun je je steeds beter inleven in je klanten.

Je kruipt als het ware in hun huid en je leert hoe zij denken en handelen. Je wordt je bewust van hun uitdagingen, pijnpunten en wensen. Dat zorgt ervoor dat je de blogs steeds beter op hen kunt afstemmen. Ook kun jij hen steeds directer en persoonlijker aanspreken. Dat schept een band en wekt vertrouwen op.

Deze empathische aanpak is een geweldige manier om een lange termijn relatie met je klanten op te bouwen. Blijf bij je kernboodschap en zorg er altijd voor dat je blogs iets van waarde leveren voor je klanten. Die relevantie is de essentie van het zakelijk bloggen.

 

Zie ook een praktisch voorbeeld blogstrategie, dat op dit onderwerp perfect aansluit.