Elke dag nemen wij talloze beslissingen en gelukkig gaan de meesten daarvan praktisch op automatische piloot. Met geldzaken ligt dat meestal anders. Zo kunnen bijvoorbeeld verkeerde beleggingsbeslissingen verstrekkende gevolgen hebben en al gauw slaan dan ook de twijfels over de te volgen koers toe. Wij proberen alle consequenties te doorgronden en dat kan zelfs voor de meest ervaren beleggers onder ons flinke stress opleveren.
 
beleggingsbeslissingen
 

Het gevolg is dat beleggers dan maar niets doen en zo mogelijk interessante beleggingen aan zich voorbij laten gaan. Dat verklaart deels dat er momenteel ruim € 400 miljard aan spaargeld op bankrekeningen staat die geen rendement opleveren. (nu per 1-11-2022 is dat opgelopen naar bijna € 450 miljard) Ook bedrijven hebben overtollige kasgelden die slechts stof liggen te verzamelen.

Economisch gezien is dat natuurlijk zonde. Interessante projecten blijven op de plank liggen en heel veel geld wordt niet ingezet en is daarmee dood kapitaal. Een ware overvloed aan gemiste kansen. Toch is dat niet nodig. De opkomst van zakelijke crowdfunding en de organisatie daarvan door professionele crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl, biedt aan beleggers zeer betrouwbare en goed renderende beleggingen.

Wat veroorzaakt de keuzestress?

De beleggingswereld is gevarieerd en complex. Inzicht krijgen in de risico's, die de verschillende beleggingsvormen met zich meebrengen, is geen eenvoudige zaak. Het bepalen van de juiste compensatie voor het ter beschikking stellen van je spaargeld evenmin. Bovendien worden de financiële markten momenteel enorm verstoord door het monetaire en fiscale beleid van centrale banken en overheden. Dat maakt traditionele waarderingsgrondslagen praktisch gezien onbruikbaar.

Zo liggen de rentepercentages van staatsobligaties en obligaties van grote kredietwaardige bedrijven nu zo laag, dat investeren erin door particulieren geen zin heeft. Die percentages liggen zo laag omdat centrale banken die obligaties massaal opkopen om zo meer liquiditeit in de fragiele markten te pompen. Allemaal onder de veronderstelling dat met lage rente de economie gestimuleerd wordt of ten minste niet terugloopt.

Hierdoor vluchten veel beleggers in de aandelenmarkten om nog enig rendement te maken. Keer op keer records op de markten doorbroken. Aandelenwaarderingen lijken hierdoor echter een directe relatie met de onderliggende economische werkelijkheid verloren te hebben.

Alternatieve beleggingen zoals Bitcoin en de vele andere cryptocurrencies vergen een zeer hoge risicotolerantie en sterk hart gezien de enorme koersschommelingen. Hoop dat cryptocurrencies op een dag als wijdverbreid betaalmiddel gebruikt gaan worden of onze valuta helemaal gaat vervangen stuwt de koersen. Of hoop een strategie is....?

Is beleggen via crowdfunding in lokale MKB bedrijven en vastgoed dan minder stressvol?

Hoewel macro-economische invloeden een minder grote rol spelen, vergt het beleggen in lokale MKB-bedrijven en vastgoed eveneens een behoorlijke dosis kennis en ervaring. Daar komt bij dat directe investering in deze specifieke markten tot voor kort alleen met flinke bedragen kon plaatsvinden. Het is dan ook geen wonder dat particuliere beleggers deze markten lang gemeden hebben. Slechts een beperkt kleine groep van investeerders met ruime middelen, die dicht op het vuur zaten, konden profiteren van de aantrekkelijke mogelijkheden. De komst van professionele crowdfunding platforms heeft hier echter op een spectaculaire manier verandering in gebracht.

Ons platform Geldvoorelkaar.nl krijgt vele beleggingsmogelijkheden voorgeschoteld. Wij scheiden het kaf van het koren en nemen daarmee al heel veel werk uit handen van de beleggers. De financieringsaanvragen voor projecten worden met een deskundig en ervaren oog bekeken. De aanvragers worden gescreend, het zakenplan wordt tegen het licht gehouden en er wordt gekeken naar de geboden dekking. Zo kan er een betrouwbare beoordeling gemaakt worden over de levensvatbaarheid van het project en de eventuele risico's.

Projecten kunnen onder meer bestaan uit betaalbare huurwoningen, commercieel vastgoed ten behoeve van bedrijven die zich bezig houden met primaire levensbehoeften, expansie plannen van gevestigde MKB-bedrijven en het ombouwen van kantoren tot zorgvastgoed. De lijst is lang, maar wat belangrijker is, het betreft herkenbare projecten in de lokale markt.

Daar komt bij dat de financieringen worden opgeknipt in hapklare brokken vanaf € 100. Dat maakt een goede spreiding mogelijk, één van de belangrijkste eisen van verantwoord beleggen.

Crowdfunding platforms bieden daadwerkelijk uitkomst

Crowdfunding platforms zetten hun uitgebreide kennis en ervaring in om vraag en aanbod op de financieringsmarkt zo efficiënt mogelijk bij elkaar te brengen. De aanvragers krijgen passende financieringen en de beleggers grondig voorbereide beleggingsmogelijkheden met een aantrekkelijk rendement. Twijfels over de betrouwbaarheid, rendement en risico's worden zo weggenomen. De projecten worden overzichtelijk gepresenteerd en de voortgang wordt gemonitord. Met een gerust hart kun je zo op een transparante manier beleggen in herkenbare projecten tegen een gemiddeld netto rendement van ongeveer 4,5%. Géén keuzestress meer!